Professionals voortgezet onderwijs

Opleidingen, cursussen, maatwerk en advies voor het vo

Professionalisering en schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs begint bij de vakdocent en de vaksectie. Het team voortgezet onderwijs zet zich in om docenten(teams) te trainen, begeleiden, ondersteunen, opleiden of coachen bij het creëren van een optimale leeromgeving voor leerlingen. Ons aanbod onderscheidt zich door het vakdidactische perspectief, gecombineerd met vakinhoud. Ook de algemeen didactische en pedagogische trainingen worden altijd vertaald naar de vakspecifieke les.

Maatwerk en incompany
Onze dienstverlening is vaak maatwerk. Aan een oriënterend gesprek voor een cursus of training op locatie, begeleidingstraject, advies of praktijkgericht onderzoek zijn geen kosten verbonden. U ontvangt op basis van uw vraag een offerte op maat. Na opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met Adam Handelzalts, a.handelzalts@vu.nl.

Speciale onderwijsbehoeften
Het team Special Educational Needs van de LEARN! Academy richt zich op de professionalisering van leraren, zorgspecialisten en teams in het afstemmen van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierbij staat steeds de vraag centraal: wat heeft deze leerling of groep nodig om optimaal te functioneren in het onderwijs? Wij bieden trainingen, cursussen, studiedagen en workshops op maat voor docenten- en zorgspecialisten(teams). Tevens kunt u bij ons terecht voor advies, onderzoek en schoolontwikkeltrajecten op maat en incompany. Wij nemen deel aan het consortium Lesson Study NL. Wilt u meer weten over onze incompany- en maatwerkmogelijkheden? Neem dan contact op met Wilma Jongejan, teamcoördinator, w.jongejan@vu.nl of (020) 59 81805.

Samen opleiden
De lerarenopleiding van de VU werkt intensief samen met partnerscholen. Door goed samen te werken zijn we in staat om startbekwame docenten op te leiden.