Praktijkgericht onderzoek

Binnen de LEARN! Academy gaan praktijk en theorie hand in hand. Het onderzoek dat door ons wordt uitgevoerd leidt tot nieuwe kennis en inzichten, die vervolgens worden toegepast in het opleidingsaanbod en advieswerk. Denk bijvoorbeeld aanonderwijskundige vraagstukken, onderwijsinnovaties  en schoolontwikkeling en onderwijszorg. Door nauwe samenwerking met opleidingen en scholen zorgen we voor een sterke verbinding tussen LEARN!Academy en de onderwijspraktijk.

Onze dienstverlening richt zich op alle onderwijssectoren: wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Ook voor onderzoek  op het gebied van sport, zorg en veiligheid kunt u bij ons terecht.

Contact
Over lopend onderzoek van de onderzoekers en promovendi van LEARN! Academy, of de mogelijkheden voor onderzoek in opdracht gaan we graag met u in gesprek. Neem voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons op:

Sport en Bewegen / Zorg en Zorgonderwijs
Inge Boon, i.m.a.boon@vu.nl of 020 598 8604


Hoger onderwijs

Sjoerd Sinke,
learnacademy@vu.nl of tel. 020 598 8600

Voortgezet onderwijs

Adam Handelzalts, a.handelzalts@vu.nl of 020 598 3059

Lerarenopleiders voortgezet onderwijs

Martijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl.


Primair onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs en Special Educational Needs (specifieke onderwijsbehoeften)

Wilma Jongejan, teamleider SEN, w.jongejan@vu.nl. of 020 598 1805.