Mixed Classroom (workshops)

training_cursus_diversiteit_studenten_als_meerwaarde

See for English text below

Aan de Vrije Universiteit neemt de diversiteit in de studentenpopulatie steeds verder toe, en daarmee ook de verschillen in stijlen, denkbeelden, achtergronden en perspectieven tussen studenten. Wanneer studenten leren om deze verschillen optimaal te benutten verbreedt dit hun leerproces en verrijkt het hun leerervaring, wat de onderwijskwaliteit verhoogt.
Voor veel docenten is het een uitdaging om een stimulerende, inclusieve, internationale en multidisciplinaire onderwijsomgeving te bieden. Om hen hierbij te ondersteunen hebben onderzoekers aan de VU een educatieve benadering ontwikkeld, het VU Mixed Classroom Education Model. In de workshopreeksen waaraan zij kosteloos deel kunnen nemen leren VU docenten hoe zij dit model kunnen gebruiken en krijgen zij de tools aangereikt om inclusiviteit te bereiken. Na afloop ontvangen zij een bewijs van deelname.

Heb je interesse?
De volgende twee workshopreeksen vinden plaats op:

  • Donderdag 1 oktober, 22 oktober en 5 november 2020 van 10.00 - 13.00 uur.
  • Maandag 26 oktober, 9 november en 23 november 2020 van 10.00 - 13.00 uur.
Aanmelden voor een van deze workshopreeksen kan via dit formulier.
Let op: de workshops zijn in het Engels.

Zie voor meer informatie de website van de VU Mixed Classroom.

VU Mixed Classroom Educational Model in Online onderwijs
Docenten zijn er van het ene moment op het andere in geslaagd hun onderwijs online aan te bieden. Een van de uitdagingen is nu: hoe maak je online onderwijs inclusief en participatief? Hoe verbind je studenten, en hun verschillende perspectieven en ervaringen? Hoe je dit als docent kunt vormgeven lees je in het Mixed Classroom Educational Model in Online Education (.pdf). Dit document geeft praktische tips en leeractiviteiten voor het toepassen van het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel in online onderwijs.

Mixed Classroom (English)

At the Vrije Universiteit, our classrooms are becoming increasingly mixed, and dimensions of diversity and internationalisation continuously overlap and interplay. We also challenge our teachers to navigate and leverage these diverse perspectives to manifest critical and creative thinking. To support teachers in doing so, VU researchers developed an educational approach, the VU Mixed Classroom Education Model. It provides teachers with tools that stimulate an inclusive classroom and capitalize on differences. Our upcoming series of workshops instruct teachers how to use this model, provides important tools towards achieving inclusion, and also provides certification.

Workshops
The next workshop series will take place on:

  • Thursday 1 October, 22 October and 5 November 2020 from 10:00 - 13:00.
  • Monday 26 October, 9 November and 23 November 2020 from 10:00 - 13:00.
Register for the workshops here.

For more information please visit the webpage of the VU Mixed Classroom.

VU Mixed Classroom Educational Model in Online onderwijs
The aim of the Mixed Classroom Educational Model is to improve our education at VU Amsterdam, in order to pursue our educational goals. However, to continue to do so when all educational activities take place online is a new and an unprecedented challenge for everyone involved. In order to support teachers who have enthusiastically embraced this model, or were just starting to be curious, we have extended the strategies and learning activities in the VU Mixed Classroom Educational Model to work in the present situation of online education.