Diversiteit als meerwaarde - training

training_cursus_diversiteit_studenten_als_meerwaarde

De studentpopulatie in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Dit biedt mooie kansen voor het onderwijs. Verschillen binnen de groep maken het immers mogelijk leersituaties te creëren waarin studenten kunnen leren van en over diversiteit. Wat vraagt het van docenten om deze diversiteit in de studentenpopulatie daadwerkelijk actief te benutten en te waarderen? Hoe behandel je bijvoorbeeld maatschappelijk gevoelige onderwerpen? Hoe benut je de diversiteit in de groep zonder studenten in hokjes plaatsen? En hoe stimuleer je uitwisseling van perspectieven in een studentengroep?

In het trainingsprogramma “Diversiteit als meerwaarde” werken we vanuit de onderwijspraktijk van de docent. Door middel van het behandelen van casuïstiek bespreken we de kansen en uitdagingen die een diverse studentenpopulatie met zich mee brengt. Hierbij wordt een brede definitie van diversiteit gehanteerd die, naast culturele of etnische achtergrond, bijvoorbeeld ook betrekking heeft op sekse/gender, religie, sociaaleconomische status, seksuele oriëntatie en taal.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor docenten in het hoger onderwijs. Omdat we tijdens de training met de eigen onderwijspraktijk aan de slag gaan, is het wenselijk dat u tussen de trainingsdagen door lesgevende taken heeft.

Resultaat

Na deze training:
(1) Is de docent zich bewust van de relevantie en rol van diversiteit in het onderwijs;
(2) Kan de docent reflecteren op de eigen basishouding en ideeën ten aanzien van diversiteit onderzoeken en studenten hiertoe stimuleren;
(3) Heeft de docent de vaardigheden om aspecten van diversiteit in het eigen onderwijs te integreren, zodanig dat een inclusief leerklimaat mogelijk wordt gemaakt en gebruik wordt gemaakt van diversiteit in de groep

Programma

Deze training bestaat uit twee dagdelen, waarbij er tussen de dagdelen door de deelnemers aan een verdiepingsopdracht wordt gewerkt.

Dagdeel 1: Tijdens dit dagdeel ligt de nadruk op casuïstiek uit de eigen praktijk. Door middel van dialoog verbinden we de inbreng van deelnemers aan concepten zoals intersectionaliteit en implicit bias. Welke thema’s spelen er? Welke rol speelt het eigen referentiekader? Welke inzichten geeft de literatuur ons over de meerwaarde van een diverse studentenpopulatie?
Dagdeel 2: Tussen de dagdelen hebben deelnemers gewerkt aan een verdiepingsopdracht. Deze opdracht wordt in overleg met de individuele deelnemers geformuleerd, in aansluiting op hun persoonlijk leervraag. Gedacht kan worden aan het ontwerpen en uitvoeren van een leeractiviteit waarbij verschillende perspectieven in de groep worden benut, het onderzoeken van de studentervaring of het formuleren van leerdoelen op het gebied van diversiteit. Dagdeel 2 staat in het teken van het delen van de resultaten van deze individuele verdiepingsopdrachten en het formuleren van vervolgstappen.

Contact en informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
2 bijeenkomsten van een dagdeel
Data bijeenkomsten
Het is mogelijk te kiezen uit de volgende combinaties van data. Geef aub op het aanmeldformulier aan of u kiest voor combinatie 1 of combinatie 2.
Mogelijke data:
Combinatie 1
Dagdeel 1: 15 oktober 9.30-13.30
Dagdeel 2: 6 november 9.30-13.30
Combinatie 2
Dagdeel 1: 12 november 9.30-13.30
Dagdeel 2: 26 november 9.30-13.30
Studiebelasting
2 x 4 uur bijeenkomsten en 6 uur voor voorbereiding en uitwerking van opdrachten, totaal ca. 18 uur
Docent
Siema Ramdas
Locatie
VU LEARN! Academy, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Prijs
€ 375,- per deelnemer
Contact en informatie
Stuur uw vragen per e-mail naar: learnacademy@vu.nl
Inschrijven
U meldt zich aan met dit inschrijfformulier. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Kort voor de start van de cursus ontvangt u verdere informatie.