Verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

In de verdiepende modules voor praktijkdocenten in de zorg van de Vrije Universiteit word je opgeleid tot beroepsinhoudelijke expertdocent, met specifieke vaardigheden op het gebied van het innoveren van onderwijs in de praktijk en van (het begeleiden van) praktijkgericht onderzoek. Je kunt kiezen uit vijf modules die je zowel los als gezamenlijk kunt volgen: digitale media in het onderwijs, probleemoplossend innoveren, evidence based practice voor jouw zorgpraktijk, begeleiden en beoordelen van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten en professionaliseren in een team. De modules zijn gericht op opleiders en docenten die een trekkersrol willen vervullen bij het zorgdragen voor innovatief onderwijs dat aansluit bij de praktijk, en die bij willen dragen aan de verspreiding van vakinhoudelijke kennis en inzichten, door studenten vanuit de praktijk bij hun onderzoek te begeleiden.

Voor wie?

De verdiepende modules zijn gericht op meer ervaren docenten en opleiders in de zorg, die al over de competenties en vaardigheden van het docentschap beschikken, zoals verworven in de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk, of via andere didactische scholingen..

 • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
 • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
 • Lecturer practitioners bij een zorginnovatiecentrum.
 • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
   

Waarom de verdiepende modules voor praktijkdocenten in de zorg volgen?

 • De docenten die de verdiepende modules verzorgen kennen het zorgonderwijs en de zorgpraktijk door en door uit eigen ervaring, ze weten wat er speelt;
 • De Vrije Universiteit heeft meer dan 25 jaar ervaring als docentopleider voor het zorgonderwijs;
 • Je komt in een opleidingsgroep van maximaal 15 tot 20 cursisten die allen onderwijs verzorgen voor professionals in verschillende zorgberoepen. Hierdoor zijn de ervaringen die je medecursisten meenemen ook voor jou zeer relevant en leer je nog meer van en met elkaar;
 • Je ontwikkelt je tot beroepsinhoudelijke expertdocent, die een trekkersrol vervult bij het zorgdragen voor kwalitatief goed en innovatief onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk in de zorg;
 • Je specialiseert je in het begeleiden van onderzoek door studenten en draagt hiermee bij aan de verspreiding van vakinhoudelijke kennis en inzichten in de zorg en het zorgonderwijs.
Leerlijnen verdiepende modules

Deelnemer aan het woord

Gerda_Vink-LipsInnoveren liep als rode draad door de opleiding, met als resultaat dat we met elkaar voor diverse opleidingen vijf vernieuwde of nieuwe lessencycli ontworpen hebben."  
- Gerda Vink-Lips, coach en adviseur opleidingen  

Lees het volledige interview (.pdf)
Een docent of opleider in de zorg heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten begeleiden bij onderzoeksprojecten, vakliteratuur bijhouden en het innoveren van onderwijs. Daarvoor zijn een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, waar in de modules aan wordt gewerkt. De modules kunnen los of als volledig programma gevolgd worden:
 

Didactisch handelen
Digitale media in het onderwijs (2 EC)

Innoveren
Probleemoplossend innoveren (6 EC)
  
Onderzoeken
Beroepsverdieping: evidence based practice voor jouw zorgpraktijk (3 EC)
Begeleiden van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten (6 EC)

Professionaliseren
Professionaliseren in een team (3 EC)

Na afronding van de modules van deze leergang (21 EC) ontvang je een getuigschrift. Als je voldoet aan de instroomeisen van de master Docent HGZO, kun je na afronding van deze leergang, middels een EVC-assessment, doorstromen naar deze master.  

Opleiding
 • Een afgeronde HBO-bacheloropleiding of een 4-jarige HBO-opleiding in de gezondheidszorg.
 • Of een afgeronde 3-jarige HBO-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op HBO-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
 • Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.
 • En een getuigschrift van de leergang ‘Opleiding in de zorg I’ of van de eerstegraads Docentenopleiding HGZO (vanaf cohort 2004). Het is mogelijk om één of meerdere modules van leergang Opleiden in de zorg I te volgen om eventuele deficiënties weg te werken.
 • Werkervaring
Werkervaring
Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijk (omvang hiervan verschilt per module).
 
In een individueel intakegesprek worden bovenstaande instroomeisen getoetst en eventuele deficiënties vastgesteld. Indien de kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, wordt ook de mogelijkheid voor vrijstelling voor één of meerdere modules van deze leergang besproken.
De data voor de verdiepende modules worden vastgesteld in overleg met de mogelijke deelnemers. Heb je interesse in een of meer modules, neem dan contact met ons op via Sjoukje Colenbrander (s.colenbrander@vu.nl), dan proberen we rekening te houden met je wensen.
Studiekosten voor de volledige post-hbo basisopleiding praktijkdocent in de zorg: € 7.675,- (2018 – 2019). Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is.

Studiekosten van de afzonderlijke modules:
Module 1: Digitale media in het onderwijs: € 975,-
Module 2: Probleemoplossend innoveren: € 2.372,-
Module 3: Beroepsverdieping: evidence based practice voor jouw zorgpraktijk: € 1.326,-
Module 4: Begeleiden en beoordelen van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten: € 2.014,-
Module 5: Professionaliseren in een team: € 988,-

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier.
Inhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens
T (020) 59 88607
E l.neeskens@vu.nl

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl