Evidence based practice voor jouw zorgpraktijk (beroepsverdieping) - module

Verdiepende module voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Beroepsverdieping is essentieel om beroepsmatig handelen evidence-based te kunnen onderbouwen en collega’s en studenten van up-to-date informatie te voorzien. De wetenschappelijke literatuur is daarbij een belangrijke bron. In deze module leer je een voor de praktijk relevante onderzoeksvraag op te stellen. Vervolgens ga je op zoek in de literatuur om deze vraag te beantwoorden.

Voor wie?

•    Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
•    Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
•    Lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum.
•    Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
Deelnemers aan deze module dienen de doelen van de module 'EBP: onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur' van de Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk te beheersen.

Doel en resultaat

Na afloop van de module kun je in de wetenschappelijke literatuur een antwoord vinden op een voor jouw afdeling relevante onderzoeksvraag. Het resultaat hiervan verwerk je in een poster en bijbehorende presentatie.

Na afloop van deze module kun je:
•    een voor de praktijk relevante onderzoeksvraag formuleren,
•    wetenschappelijke literatuur gerelateerd aan de geformuleerde onderzoeksvraag verzamelen,
•    de kwaliteit van deze literatuur beoordelen,
•    een praktijkgerichte onderzoeksvraag met evidence-based informatie beantwoorden.

Inhoud en werkwijze

Als docent of opleider is het essentieel om beroepsmatig handelen evidence-based te kunnen onderbouwen. In de module zoek je in de wetenschappelijke literatuur het antwoord op een praktijkgerichte onderzoeksvraag.

In de opstartbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verfijning en concretisering van je onderzoeksvraag. Daarna ga je voornamelijk zelfstandig aan de slag. Je gaat op zoek naar literatuur die je onderzoeksvraag kan beantwoorden en beoordeelt deze op kwaliteit. Het antwoord op je onderzoeksvraag verwerk je een poster, die samen met een schriftelijke verantwoording (van je zoektocht naar en selectie van artikelen) het eindproduct vormt.
Tijdens de onderwijsbijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar en de docent vragen te stellen en ervaren knelpunten voor te leggen. Ook leer je hoe je je resultaten adequaat in een poster verwerkt. In de laatste bijeenkomst presenteer je je gemaakte poster aan je medecursisten.

Informatie en inschrijven

Studiebelasting3EC (84 sbu, waarvan 16 contacturen)
Data onderwijsbijeenkomstenVoor meer informatie over inhoud en mogelijke startdatum, neem contact met ons op.
DocentMarit Praagman
Kosten€ 1326,-
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
InformatieInhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens, l.neeskens@vu.nl, (020) 59 88607

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl, (020) 59 89603