Begeleiden van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten - module

Verdiepende module voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Hogescholen ontwikkelen zich als kenniscentra waarin onderzoek wordt uitgevoerd dat gericht is op de zorgpraktijk. Als professional in de gezondheidszorg ben je steeds vaker bij dit praktijkgerichte onderzoek betrokken als opdrachtgever en/of begeleider. In deze module doe je ervaring op met verschillende fases van dit praktijkgerichte onderzoek en de daarbij behorende knelpunten. Deze ervaringen bieden je handvatten om studenten adequaat te kunnen begeleiden tijdens hun onderzoeksproject.

Voor wie?

•    Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
•    Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
•    Lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum.
•    Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
Deelnemers aan deze module dienen de doelen van de module ‘Beroepsverdieping: EBP voor jouw zorgpraktijk’ te beheersen.

Doel en resultaat

Na afloop van de module kun je aangeven wat de verschillende fases van praktijkgericht onderzoek zijn en de daarbij behorende knelpunten. Dit stelt je in staat om studenten adequaat te begeleiden.
Na afloop van deze module kun je:

  • studenten begeleiden bij het formuleren van een voor de praktijk relevante vraagstelling;
  • een onderzoeksvoorstel schrijven voor een praktijkgerichte onderzoeksvraag;
  • studenten begeleiden vanuit de praktijk bij de uitvoering van een onderzoeksproject door het geven van adequate feedback;
  • uitleggen op welke wijze resultaten, discussie en conclusie van een onderzoeksrapport opgebouwd dienen te zijn;
  • vanuit de praktijk de kwaliteit van een onderzoeksrapport beoordelen.
     

Inhoud en werkwijze

Om onderzoeksprojecten adequaat te kunnen begeleiden, is het van belang een goed beeld te hebben van de verschillende fases van een onderzoeksproject en de daarbij behorende knelpunten.
Tijdens de bijeenkomsten doe je ervaring op met verschillende fases van een onderzoeksproject, aan de hand van diverse opdrachten. De eerste fase van praktijkgericht onderzoek voer je in tweetallen daadwerkelijk uit, dit leidt tot een schriftelijk eindproduct: een onderzoeksvoorstel. Door middel van intervisie oefen je indirect ook met het begeleiden van studenten die onderzoek uitvoeren. Tevens is er tijdens de bijeenkomst aandacht voor de manier van feedback geven op onderzoeksverslagen en de beoordeling van deze verslagen.

Informatie en inschrijven

Studiebelasting6 EC (168 sbu, waarvan 28 contacturen)
Data onderwijsbijeenkomstenVoor meer informatie over inhoud en mogelijke startdatum neem contact met ons op.
DocentMarit Praagman
Kosten€ 2014,-
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
InformatieInhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens, l.neeskens@vu.nl, (020) 59 88607

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl, (020) 59 86903