Toetsen in de praktijk (module 2)

Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Toetsing op de werkplek is lastige materie. Van beoordelaars wordt verwacht dat  zij op de ‘juiste’ wijze competenties van leerlingen toetsen én de daarbij geldende kwaliteitseisen hanteren. In deze module leer je assessment- en toetsinstrumenten te construeren en te hanteren die voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria. Daarnaast leer je om praktijkactiviteiten van studenten adequaat te beoordelen.

Voor wie?

  • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
  • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
  • Lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum.
  • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
Zie voor de instroomeisen de hoofdpagina van de Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Doel en resultaat

Na het volgen van deze module kun je:

  • Het begrippenkader rondom toetsen hanteren.
  • Een toets ontwerpen die aan de geldende kwaliteitseisen voldoet (o.a. een proeve van bekwaamheid).
  • Op adequate wijze een assessment/toets afnemen.
  • Een assessment/toets beoordelen en de leerling op de juiste wijze feedback geven op zijn beoordeling.

Inhoud

Het toetsen en beoordelen van studenten in de praktijk vindt op allerlei momenten plaats. Dit kan zowel een feedbackfunctie als een selectieve functie vervullen. De resultaten van deze toetsen zijn mede bepalend voor de studievoortgang en in sommige gevallen zelfs doorslaggevend voor de (studie)loopbaan van studenten. Het is dus belangrijk dat studenten worden getoetst aan de hand van kwalitatief goede toetsen die een zo objectief mogelijk beeld geven van hun prestatie en niveau. Daarbij is het van belang dat de toets afgenomen wordt door getrainde beoordelaars. In de module wordt aandacht besteed aan de kwaliteitseisen validiteit, betrouwbaarheid en transparantie en hoe je er als beoordelaar voor zorgt dat je toets aan deze eisen voldoet. Daarnaast wordt er geoefend met het afnemen van een toets en het geven van feedback aan de student.
 

Werkwijze

Tijdens de zes bijeenkomsten vertaal je de theorie naar de praktijk. Dit doe je aan de hand van opdrachten, die veelal in subgroepen worden uitgevoerd. Tevens oefen je beoordelingsgesprekken. Daarnaast werk je aan een doorlopende opdracht: je analyseert kritisch een toets die je nu in de praktijk hanteert, of je ontwikkelt een nieuwe toets. Tijdens de bijeenkomsten is er tijd en ruimte om met elkaar te discussiëren over vragen die je hebt met betrekking tot deze opdracht.

Contact en informatie

Studiebelasting3 EC (84 sbu, waarvan 24 contacturen)
Data onderwijsbijeenkomsten6 bijeenkomsten 2020: 3 en 17 maart, 7 en 21 april, 12 en 26 mei (12:30 - 17:00 uur).
DocentInge Boon
Kosten€ 1396,-
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
InformatieInhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens, l.neeskens@vu.nl, (020) 59 88607 Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl, (020) 59 86903