Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

In de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk ontwikkel je de competenties en vaardigheden om onderwijs te verzorgen voor de zorgpraktijk: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en je onderwijs up-to-date houden. Na afloop van de leergang kun je didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Het doel van deze opleiding is om je op te leiden tot een bekwame beroepsinhoudelijke docent, die:

  • zorgt voor onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk,
  • de lesinhoud evidence based onderbouwt,
  • oog heeft voor vernieuwingen in zowel het vakgebied als het onderwijs en
  • een bijdrage levert aan onderwijsinnovaties.


Let op: dit programma wordt vanaf 2020 aangeboden vanuit Amsterdam UMC.
Ga hier naar de webpagina Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk op de website van het Amsterdam UMC