EBP - onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur (module 3)

Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Kennis is tegenwoordig snel verouderd. Als docent of opleider is het daarom van groot belang om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in je vakgebied. De wetenschappelijke literatuur is daarbij een belangrijke bron. In deze module leer hoe je geschikte wetenschappelijke artikelen vindt en leer je deze kritisch te beoordelen en op waarde te schatten. Met als uiteindelijk doel de opgedane nieuwe kennis in te kunnen zetten in je eigen onderwijs. 

Voor wie?

  • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
  • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
  • Lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum.
  • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
Zie voor de instroomeisen de hoofdpagina van de Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Doel en resultaat

Na afloop van de module kun je een gerichte zoekvraag opstellen, wetenschappelijke literatuur vinden waarmee deze vraag beantwoord wordt en deze literatuur op kwaliteit beoordelen. Hiermee kun je de inhoud van je onderwijs verantwoorden met evidence-based materiaal.
Na afloop van deze module kun je:

  • je op de hoogte houden van de literatuur op je eigen vakgebied,
  • de kwaliteit en toepasbaarheid van deze literatuur beoordelen,
  • onderwijsinhouden met op kwaliteit beoordeelde vakliteratuur onderbouwen.
     

Inhoud en werkwijze

Als docent of opleider is het belangrijk om inhoudelijk op de hoogte te zijn, zodat je met de inhoud van de les goed kunt aansluiten op recente ontwikkelingen in je vakgebied. Je wilt niet alleen zelf je vakliteratuur bijhouden, maar ook je studenten over de inhoud hiervan informeren. Hoe recenter het materiaal, des te relevanter het voor studenten is.

Tijdens de bijeenkomsten staat het begrip ‘Evidence-based practice’ centraal. Aan de hand van verschillende opdrachten leer je hoe je efficiënt naar informatie kunt zoeken op internet, welke zoekbronnen daarvoor geschikt zijn en hoe je de gevonden informatie op waarde kan schatten. We staan uitgebreid stil bij het zoeken naar informatie in wetenschappelijke literatuur, die van toepassing is voor jouw vakgebied. Je leert hoe je een goede zoekvraag opstelt en hoe je relevante zoektermen bij een zoekvraag kunt bedenken. Tevens leer je wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen en op waarde te schatten. Door het lezen en beoordelen van wetenschappelijke literatuur maak je kennis met het onderzoeksjargon. Ten slotte leer je hoe je wetenschappelijke literatuur kunt vertalen naar je onderwijs- of beroepspraktijk .

Je rondt de module af met een eindopdracht waarin je aan de slag gaat met een zelf aangedragen zoekvraag, die relevant is voor jouw onderwijs- of beroepspraktijk. Je beantwoordt deze vraag met behulp van wetenschappelijke literatuur, je beoordeelt een van de artikelen kritisch met behulp van een daarvoor bestemde beoordelingslijst en je schrijft een verantwoording over hoe je de opgedane kennis in wilt zetten in je onderwijs- of beroepspraktijk.
 

Contact en informatie

Studiebelasting4 EC (112 sbu, waarvan 28 contacturen)
Data onderwijsbijeenkomsten7 bijeenkomsten 2019: 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 3 en 17 september, 1 oktober
Dag en tijd
dinsdagmiddag 12.30 - 17.00 uur
DocentMarit Praagman
Kosten€ 2015,-
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
InformatieInhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens, l.neeskens@vu.nl, (020) 59 88607

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl, (020) 59 86903