Coachen van individuele studenten (module 4)

Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Sommige studenten vragen om ondersteuning, andere om een meer confronterende aanpak. Hoe voer je gesprekken die uitdagen? Hoe laat je de student zelf nadenken over de eigen professionele ontwikkeling? In deze module leer je gesprekstechnieken en gespreksvormen die je ondersteunen bij deze gesprekken. Je maakt een plan voor  een professionaliseringslijn die aansluit op je eigen situatie en je leert kritisch te kijken naar jezelf en je collega’s.

Voor wie?

•    Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
•    Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
•    Lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum.
•    Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).

Zie voor de instroomeisen de hoofdpagina van de Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk 

Doel en resultaat

Na het volgen van deze module kun je:

  • meerdere gespreksvormen hanteren bij de begeleiding van studenten in hun professionele ontwikkeling,
  • studenten laten reflecteren op praktijkactiviteiten.
     

Inhoud

De inhoud van deze module is een mix van enerzijds oefenen van gespreksvaardigheden en gespreksvormen. Anderzijds verdiep je je in de theorie van het coachen en de manier waarop een professionaliseringslijn in de opleiding gebouwd kan worden.

Werkwijze

We starten met je eindopdracht. Aan het einde van deze module demonstreer je dat je kunt coachen aan de hand van twee gesprekken. Tijdens de zes bijeenkomsten oefen je veel en analyseer je regelmatig je vorderingen door video-opnames te analyseren. De lessen bouwen voort op je voorbereiding die concreet wordt aangestuurd met opdrachten. Ook werk je aan een posterpresentatie over de professionaliseringlijn binnen je opleiding. Tenslotte doe je verslag van je eigen ontwikkeling als coach.


Wil je dit najaar nog de module Coachen van studenten volgen, neem dan contact op met Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl

Contact en inschrijven

Studiebelasting3 EC (84 sbu, waarvan 24 contacturen)
Data onderwijsbijeenkomsten6 bijeenkomsten in 2020: 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december, 12 en 26 januari 2021 (12:30 - 17:00 uur).
DocentAllard Gerritsen
Kosten€ 1396,-
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
InformatieInhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens, l.neeskens@vu.nl, (020) 59 88607

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl, (020) 59 86903