Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (module 1)

Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Hoe kun je studenten motiveren en uitdagen? Welke lesvormen sluiten hier het best bij aan? In deze afwisselende module leer je een lesontwerp te maken dat uitdaagt en aansluit bij studenten. Hiervoor leer je werkvormen en activerende opdrachten te gebruiken. Daarnaast oefen je je presentatietechnieken en het inspelen op groepsprocessen. Tenslotte leer je hoe je je onderwijs kunt evalueren en bijstellen; goed onderwijs is nooit af.

Voor wie?

 • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo.
 • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
 • Lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum.
 • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
Zie instroomeisen op de hoofdpagina van de Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Doel en resultaat

Na het volgen van deze module kun je:

 • Leersituaties ontwerpen vanuit een didactisch model waarbinnen de verschillende onderdelen congruent zijn.
 • Lesontwerpen verantwoorden vanuit de didactiek en de visie van de opleiding.
 • Het (praktijk)leren van de studenten activeren met passende werkvormen.
 • Groepsdynamische processen gebruiken en positief beïnvloeden.
 • Je onderwijs transparant structureren.
 • Model staan voor de wijze van benadering van het vakgebied en normen en waarden uitdragen van de beroepsgroep uitdragen.
 • Je onderwijs evalueren en verbeteren.
   

Inhoud

De inhoud van deze module is een mix van enerzijds onderwijskundig leren ontwerpen vanuit een didactisch model en de daarbij behorende theorie. Anderzijds is het bekend raken met jezelf als uitvoerend docent die wendbaar meerdere rollen kan vervullen en werkvormen kan gebruiken. Beide ingrediënten zijn onmisbaar om studenten te laten leren. Naast de nodige vaardigheden doe je kennis op over volwassenenonderwijs, gedragsverandering, didactische werkvormen, en interventiestrategieën.

Werkwijze

We starten met je eindopdracht. Aan het einde van deze module demonstreer je namelijk een les die didactisch goed in elkaar zit, waar je een verantwoording over af kunt leggen en waarin je laat zien dat je de moduledoelen hebt behaald. Deze les verzorg je zoveel mogelijk op je eigen opleiding. Tijdens de 10 bijeenkomsten werk je steeds actief aan onderdelen van die eindopdracht. Dit doe je aan de hand van individuele en groepsopdrachten. De lessen bouwen voort op je voorbereiding die concreet wordt aangestuurd met opdrachten. In de les wordt vooral toegepast en geoefend met vaardigheden. De lessen van vier uur zijn afwisselend opgezet en doen een beroep op je samenwerkingsvaardigheden. Als cursist begeleid je soms medecursisten, en soms sta je zelf ‘op het podium’. We werken veel met video opnames, want kijken naar jezelf en anderen is de basis voor stevig in de groep kunnen staan.
 

Praktische informatie


Studiebelasting
6 EC (168 sbu, waarvan 40 contacturen)
Data onderwijsbijeenkomsten
10 bijeenkomsten. Data 2020-2021: 15 en 29 september, 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2020, 5 en 19 januari, 9 februari 2021  
Dag en tijd
dinsdagmiddag 12.30 - 17.00 uur
Docent
Geert Buijtenweg
Kosten € 2500,-
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
Informatie Inhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens, l.neeskens@vu.nl , (020) 59 88607
Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl , (020) 59 86903