Scholingsprogramma voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Basisopleiding_en_verdiepende_modules_voor_opleiders_docenten_in_het_zorgonderwijs

Basisopleiding en verdiepende modules

Voorheen: leergangen Opleiden in de Zorg I en II

Ben je (praktijk)docent of opleider bij een zorgopleiding in het hbo of mbo? Of ben je werkzaam in de zorg en verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van (toekomstige) zorgprofessionals?
Met de basisopleiding en/of de verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk aan de Vrije Universiteit Amsterdam vergroot je je didactische kennis en vaardigheden, specifiek gericht op het onderwijs in de zorg. Je wordt opgeleid tot een bekwame beroepsinhoudelijke docent, die:

  • zorgt voor onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk,
  • oog heeft voor vernieuwingen in zowel het vakgebied als het onderwijs,
  • een bijdrage levert aan onderwijsinnovaties en
  • beschikt over de onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om studenten goed te kunnen begeleiden bij zorginhoudelijke onderzoeksprojecten.

Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

In de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk ontwikkel je competenties en vaardigheden om kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs te verzorgen voor de zorgpraktijk: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en je onderwijs up-to-date houden. De opleiding bestaat uit vijf modules die je in ca. 1,5 jaar volgt. Na afronding (22 EC) ontvang je een getuigschrift (docenten die in een hbo-setting werkzaam zijn ontvangen een BDB - Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid). Voor verdere verdieping en specialisatie kun je je inschrijven voor de verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk.

Verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Meer ervaren docenten en opleiders kunnen zich inschrijven voor de verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk. Je kunt kiezen uit vijf modules die zowel los als gezamenlijk gevolgd kunnen worden: digitale media in het onderwijs, probleemoplossend innoveren , evidence based practice voor jouw zorgpraktijk, begeleiden en beoordelen van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten en professionaliseren in een team. In deze modules ontwikkel je je tot beroepsinhoudelijke expertdocent met kennis en vaardigheden op het gebied van het innoveren van onderwijs in de praktijk en van (het begeleiden van) praktijkgericht onderzoek. Wie over een bachelordiploma beschikt en alle modules (21 EC) volgt kan na afronding middels een EVC-assessment doorstromen naar de master Docent HGZO.

Waarom de basisopleiding en/of verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk volgen?

  • De docenten die de opleiding en modules verzorgen kennen het zorgonderwijs en de zorgpraktijk door en door uit eigen ervaring, ze weten wat er speelt;
  • De Vrije Universiteit heeft meer dan 25 jaar ervaring als docentopleider voor het zorgonderwijs;
  • Je komt in een opleidingsgroep van maximaal 15 tot 20 cursisten die allen onderwijs verzorgen voor professionals in verschillende zorgberoepen. Hierdoor zijn de ervaringen die je medecursisten meenemen ook voor jou zeer relevant en leer je nog meer van en met elkaar;
  • Je ontwikkelt je tot bekwame docent, gespecialiseerd in zorg en het zorgonderwijs. Daardoor kun je op zowel didactisch als inhoudelijk niveau je studenten optimaal begeleiden;
  • Werk je in een hbo-setting dan ontvang je na afloop van de basisopleiding je BDB, cursisten uit het mbo en uit de zorg ontvangen een certificaat van deelname dat hoog aangeschreven staat.

Deelnemer aan het woord

Gerda_Vink-LipsInnoveren liep als rode draad door de opleiding, met als resultaat dat we met elkaar voor diverse opleidingen vijf vernieuwde of nieuwe lessencycli ontworpen hebben."  
- Gerda Vink-Lips, coach en adviseur opleidingen  

Lees het volledige interview (.pdf)

Opbouw scholingsprogramma voor docenten en opleiders in de zorgpraktijk

Model scholingsprogramma
Basisopleiding:
leergangen42A    leergangen4B    leergangen4C    leergangen4D
leergangen42B    
Leergangen42C

Verdiepende modules:
LeergangenII-2    LeergangenII-2B     LeergangenII-2C    LeergangenII-2D  
                                                              LeergangenII-3C


Meer informatie en aanmelden

Ga hier direct naar de webpagina’s met meer informatie over de instroomeisen, inhoud, data en kosten van de basisopleiding en de verdiepende modules: 

Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

Verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk