Programma Sturen en Beïnvloeden (PSB) in een academische context

Het Programma Sturen en Beïnvloeden (PSB) in een academische context wordt aangeboden aan medewerkers die zich willen verbreden en/of zich willen voorbereiden op staf- en managementfuncties met een ruimere verantwoordelijkheid. Het programma is aanvankelijk ontwikkeld als Professional & Management Development programma (PMD) voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) en heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een kans om sturing te geven aan je eigen ontwikkeling, grenzen te verleggen, je repertoire te vergroten, samen te werken en invloed uit te oefenen op je directe werkomgeving.

Voor wie

Het programma is geschikt voor medewerkers met een substantiële ervaring als staf- of beleidsmedewerker, leidinggevende, project- of programmamanager. Je committeert je aan het programma door je te willen ontwikkelen en door je eigen grenzen te onderzoeken en te verleggen.

Resultaat

  • Je krijgt meer inzicht in de organisatieprocessen binnen de academische context en bent in staat om je eigen handelen te beïnvloeden, keuzes te maken en effectiever en efficiënter op te treden; 
  • Je groeit in je functie en/of groeit naar een functie met grote(re) verantwoordelijkheid; 
  • Je bouwt een breed netwerk op.
     

Inhoud en werkwijze

De werkwijze binnen het programma is een opmaat voor de werkwijze en samenwerking in je (toekomstige) professionele beroepspraktijk.

  • Het programma bevat een mix van theorie en praktijk, van actie en reflectie, van accent op individu en op de academische context.
  • Je voert praktijkopdrachten uit, legt een meesterproef af en verantwoordt je met een portfolio.
  • Het programma is een co-productie van programmaleiding en deelnemers in samenwerking met rolmodellen en hooggekwalificeerde coaches, docenten en trainers.
  • Deelname wordt afgerond met een certificaat.
Download hier meer informatie over de programmaonderdelen (.pdf)

Omvang en tijdsinvestering

Het eerstvolgende PSB-programma zal starten op 14 juni 2018 met een startbijeenkomst van 14.00-17.00 uur en eindigen op 27 juni 2019.
Het programma omvat zes 2-daagse seminars/werkateliers, vier bijeenkomsten van 1 dag en vijf thematische workshops van 1 dagdeel. Na het tweede seminar starten professioneel begeleide intervisiegroepen die elkaar maandelijks gedurende enkele uren ontmoeten.

Onderdeel van het traject zijn twee praktijkopdrachten, één van ca. 30 uur en één van tenminste 60 uur. De tijdbelasting is één dag in de week. Je investeert in je eigen ontwikkeling door zelfstudie, intervisie en uitvoering van de opdrachten.
Door de programmaleiding worden met de deelnemers afspraken gemaakt over hun commitment aan het leertraject voor zichzelf en hun collega-deelnemers.

Download hier de planning van het PSB programma 2018-2019 (.pdf)
 

Kosten

De kosten bedragen € 10.000,- per deelnemer. Dit zijn de kosten van het volledige programma inclusief verblijfkosten en exclusief boeken (literatuur) en reiskosten. 
Bij de UvA kan er beroep worden gedaan op het Employability Fonds voor de betaling van de cursuskosten.

Meer informatie

Indien gewenst kan ook voorafgaand aan de aanmelding een individuele afspraak worden gemaakt. Neem daarover contact op met Karen van Oyen op e-mail k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Aanmelding en intakeprocedure

Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Aanmelding voor het programma gaat via het online inschrijfformulier.

Aangemelde kandidaten voeren een intakegesprek met de programmaleiding waarin onder meer ervaring, drijfveren, ambities, motivatie, leerwensen en een aantal persoonlijke kwaliteiten aan de orde komen. Een zelf-assessment vormt de basis voor dit gesprek.

Reacties van deelnemers

“En of de PSB-opleiding wat oplevert…! In de opleiding houden we ons bezig met veranderprocessen, samenwerken, dynamiek in teams, verschillende organisatiemodellen, nieuwe manieren van kijken en aanpakken, value framing, waarderend vernieuwen,  sturen en beïnvloeden. En met resultaat: ik ben namelijk gevraagd zitting te nemen in de projectgroep die zich intensief bezighoudt met de samenwerking/samenvoeging van UvA-HvA Studentenzaken. Ik stap in een rijdende trein en het is een mooie kans om datgene wat ik allemaal uit de PSB haal in te zetten.”
- Helena van der Steege (2013-2014)
Projectmanager & Hoofd Bedrijfsvoering UvA StudentenServices
 
“Het programma is op een zeer creatieve en bovenal leerzame manier opgezet en zorgt ervoor dat iedereen de verdieping krijgt die hij/zij wenst of nodig heeft. De rode draad is in het begin niet altijd makkelijk te vinden maar achteraf bezien is deze zo duidelijk aanwezig dat je je afvraagt waarom je het niet eerder hebt gezien. Dit maakt ook dat het programma zo succesvol en leerzaam  is. Je wordt verplicht tot denken en het maakt dat je je eigen kracht leert kennen en gebruiken. Ik wens alle collega’s een dergelijke ervaring toe en ik hoop dat dit programma nog velen kan inspireren!”
- Leila Abouyaala (2011)
Office manager FMG, afdeling Politicologie