Master Docent HGZO

Banner Master Docent HGZO


De tweejarige deeltijdopleiding Docent HGZO is een door de NVAO als goed geaccrediteerde HBO-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk (lees hier het accreditatieverslag). Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent HGZO staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend.


Voor wie?

 • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg: diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
 • HGZO-docenten met ruime werkervaring in de zorgpraktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld. 
 

Master of Education en Basiskwalificatie Examinering

Na het succesvol afronden van de master wordt de titel Master of Education (MEd) verleend en het BKE-certificaat uitgereikt (Basiskwalificatie Examinering). Je kunt hiermee lesgeven in elke fase van een zorgopleiding, studenten begeleiden bij hun afstudeeronderzoek, zelf onderzoek doen, betrokken raken bij lectoraten, ontwikkelingen in de zorg vertalen naar onderwijs en didactisch verantwoorde onderwijsprogramma's ontwerpen. Je bent klaar voor de complexe en steeds veranderende praktijk in het zorgonderwijs.

Waarom deze Master volgen?

 • Je ontwikkelt je tot expertdocent, gespecialiseerd in zorg en het zorgonderwijs;
 • Je draagt actief bij aan het verbeteren van de onderwijsorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs;
 • Door het vormgeven van zowel onderwijskundig en zorginhoudelijk verantwoorde onderwijsleersituaties creëer je voor studenten een krachtige leeromgeving;
 • Je draagt bij aan de verspreiding van zorginhoudelijke kennis en inzichten in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek uit te voeren op het gebied van de gezondheidszorg; 
 • Je stimuleert studenten om ook zelf een kritische blik en onderzoekende houding te ontwikkelen; 
 • Je leert onderwijs op een systematische en kritische wijze te evalueren en te optimaliseren;
 • Je leert hoe je voortdurend je didactisch-onderwijskundige competenties kunt blijven ontwikkelen;
 • Je behaalt de titel Master of Education (MEd);
 • Je behaalt je BKE (Basiskwalificatie Examinering);
 • Afgestudeerden aan de Master Docent HGZO stimuleren verdere onderwijsontwikkeling in docententeams en zijn inspiratiebron voor hun collega’s.
De Master Docent HGZO is de enige onderwijskundige master van Nederland die onderwijsinnovatie verbindt met de zorgpraktijk en deze master is door de NVAO als goed beoordeeld. Daardoor kun je op zowel didactisch als inhoudelijk niveau je studenten optimaal begeleiden in hun studie en studieloopbaan!

Deelnemers over de Master Docent HGZO

Janneke Sandee-GeurtsTwee oud-deelnemers vertellen over hun ervaringen met de Master:

Janneke Sandee-Geurts is van oorsprong fysiotherapeut, maar heeft de stap gemaakt naar docent fysiotherapie bij Fontys Paramedische Hogeschool. Drie dagen per week is ze docent, de andere twee dagen blijft ze als fysiotherapeut werkzaam. De master HGZO hielp haar bij deze nieuwe weg in haar loopbaan. Lees hier het volledige interview.

Laila_van_ZadelhoffLaila van Zadelhoff is werkzaam als docent radiotherapie bij de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Hogeschool Inholland in Haarlem en heeft de master HGZO succesvol afgerond. Laila vertelt over haar ervaringen met de opleiding en hoe deze haar loopbaan in een stroomversnelling bracht. Lees hier het volledige interview.Master Docent HGZO

De tweejarige deeltijdopleiding master Docent HGZO wordt verzorgd door het UCGB, onderdeel van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Als universitair centrum kan het UCGB voor deze opleiding de brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en inzichten en toepassing daarvan in het zorgonderwijs. De opleiding kenmerkt zich door heterogene groepen met docenten-in-opleiding vanuit verschillende beroepsgroepen in de zorg en door speciale aandacht voor evidence-based handelen. Bij alle docenttaken wordt verwacht dat de docent zijn handelen kan verantwoorden vanuit wetenschappelijke, professionele en persoonlijke kennis en inzichten op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg.
 
In het kader van de ontwikkeling van vakdidactiek en het evidence-based lesgeven en onderwijskundig ontwerpen is er naast onderwijskundige en didactische verdieping ook sprake van zorginhoudelijke verdieping tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding zich in de vier competenties - Didactisch Handelen, Innoveren, Onderzoeken en Professionaliseren - door gericht te oefenen in verschillende beroepsgetrouwe situaties.

Studiegids
Meer informatie over de inhoud en werkwijze van de opleiding is te vinden in de studiegids master HGZO

De master Docent HGZO komt voort uit de 'eerstegraads Docentenopleiding HGZO', die ruim 25 jaar in het HGZO bekend heeft gestaan als de opleiding die zeer competente HGZO-docenten aflevert. De NVAO-geaccrediteerde master Docent HGZO is hiervoor in de plaats gekomen.
Dag en tijd
Het eerstvolgende cohort start op 5 oktober 2020.
De onderwijsbijeenkomsten op de VU vallen voor cohort 2020 op de maandag van 9.30 - 16.45.

Kosten
Kosten studiejaar 2020-2021: € 9705,- (exclusief studieboeken).

Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is.
Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vind je op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168.
Gemiddeld 20 uur per week:
 • Contacturen op de VU (6 uur)
 • Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur)
 • Zelfstudie (8-10 uur)

De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Er zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten:

 • Zaterdagochtend 7 maart 2020 
 • Zaterdagochtend 4 april 2020 

Je kunt je aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst door een mail te sturen naar Sjoukje Colenbrander, s.colenbrander@vu.nl. Vermeld in je mail je naam, beroepsgroep en de datum waarop je naar de voorlichting wil komen. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een mail met informatie over de locatie, de tijd en het programma.

Naast de voorlichtingsdagen is het mogelijk om zelf het onderwijs aan de master Docent HGZO te ervaren. Er worden dit jaar weer verschillende mogelijkheden geboden om tussen eind november en begin april lessen binnen de master bij te wonen op maandagen en woensdagen. Mocht je interesse hebben om een proefles te volgen, neem dan contact op met Stan Buis, coördinator van de opleiding, s.buis@vu.nl

 


Aan deelname van de master Docent HGZO worden instroomeisen gesteld. Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs.

Voldoet u niet (geheel) aan de instroomeisen?

Indien u niet in het bezit bent van een hbo-bachelordiploma in de gezondheidszorg, dan kunt u via een instroomassessment mogelijk alsnog deelnemen aan de master Docent HGZO. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator van de opleiding (coordinatorhgzo@vu.nl).

Aanmelden
Het volgende cohort start in oktober 2020.
Het aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar:

VU-UCGB
T.a.v. S. Colenbrander, kamer 11A-59 
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of gemaild worden naar s.colenbrander@vu.nl.

Meer informatie over de aanmeldings-, plaatsings- en EVC-procedure is te vinden in de Toelatingsprocedure.
LET OP: de inschrijving voor de master Docent HGZO is verlengd.

Annuleringsvoorwaarden opleiding

Annulering door deelnemer
Annulering van plaatsing (al dan niet onder voorbehoud van onderwijspraktijkplaats) dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Tot 12 weken voor aanvang van de opleiding worden bij annulering administratiekosten van € 100,- in rekening gebracht. Bij annulering van plaatsing tussen de 12 en 8 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 5% van de studiekosten van het betreffende studiejaar verschuldigd, bij annulering tussen de 8 en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% van de studiekosten verschuldigd. Indien binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, brengt het UCGB de volledige studiekosten in rekening.

Tussentijds de opleiding beëindigen
Indien de deelnemer de opleiding vroegtijdig besluit te beëindigen of moet beëindigen, vindt géén restitutie van de studiekosten van het lopende studiejaar plaats. Indien de deelnemer in het eerste studiejaar de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, dan wordt het tweede studiejaar niet in rekening gebracht. Alleen bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie de studiekosten van het niet genoten deel van de opleiding teruggestort.

Indien de deelnemer tijdens het tweede studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, wordt bij stoppen tot 16 weken na aanvang van het tweede jaar 1/3 van de studiekosten van dat studiejaar in rekening gebracht. Bij beëindiging tussen de 16 en 32 weken wordt 2/3 van de studiekosten in rekening gebracht, daarna is de deelnemer de volledige studiekosten verschuldigd. Bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie alleen de studiekosten van het genoten deel van de opleiding (afgerond in maanden) in rekening gebracht.

Hier vind je de Algemene voorwaarden voor dienstverlening UCGB (.pdf).
De master Docent HGZO kan ook op locatie en op maat worden verzorgd.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Stan Buis, telefoon (020) 59 88600, e-mail s.buis@vu.nl.

Online brochure
Lees hier online de brochure van de master Docent HGZO.
Wil je meer weten over de inhoud van deze master of heb je vragen over deelname, planning of toelating?
Of een keertje meelopen met een van de huidige deelnemers? Neem dan contact met ons op:


Algemeen
Sjoukje Colenbrander (secretariaat)
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl

Inhoud opleiding
Stan Buis (opleidingscoördinator)
T (020) 59 88600
E s.buis@vu.nl

Inge Boon
T (020) 59 88600
E i.boon@vu.nl