BKO-verkort

De cursus BKO-verkort bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO). De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs. De inhoud, opbouw en toetsingscriteria van BKO-verkort zijn vergelijkbaar met die van de Basisopleiding universitair docent (BUD). De opzet is echter gecomprimeerder: de cursus bestaat uit 5 plenaire bijeenkomsten in plaats van 15.

De cursus BKO-verkort is bestemd voor onderwijsgevenden aan universiteiten die vijf tot tien jaar onderwijservaring in een universitaire context hebben en die niet in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. BKO-verkort doet door de gecomprimeerde opzet recht aan de ervaring die u heeft met het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs.

Voor onderwijsgevenden die in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs én minder dan 5 jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context, adviseren wij de BKO-verkort te volgen na eerst twee jaar onderwijservaring in universitaire context te hebben opgedaan. 

Tijdens het volgen van BKO-verkort dient u minimaal twee keer onderwijs te geven dat u kunt gebruiken voor een video-opname. Zowel bij aanvang als vóór de tweede intervisiebijeenkomst dient u namelijk te beschikken over een video-opname van uw eigen onderwijsuitvoering.

English: Fast-track University Teaching Programme (F-UTP).

BKO-verkort

Het programma van de BKO-verkort kent drie hoofdthema’s:
  • Docentvaardigheid ‘Uitvoeren van onderwijs’
    Tijdens twee bijeenkomsten wordt in kleine intervisiegroepen de docentvaardigheid Uitvoeren van onderwijs besproken en geoefend. U bekijkt en bespreekt daarbij samen met de andere deelnemers video-opnames van onderwijs dat de andere BKO-kandidaten en u zelf aan een groep geven.
  • Docentvaardigheid ‘Ontwerpen van onderwijs’
    In twee bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de docentvaardigheid Ontwerpen van onderwijs, inclusief het ontwerpen van een adequate toetsing voor een bepaald onderwijsonderdeel.
  • Docentvaardigheid 'Begeleiden van studenten'
    In een bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de docentvaardigheid Begeleiden van studenten, waaronder de thema's feedback geven, het bewaken van balans tussen de rollen van begeleider en beoordelaar en time management.
Tijdens de cursus BKO-verkort krijgt u begeleiding van de docentopleider van de LEARN! Academy en ontvangt u feedback van uw tutor en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u de opleiding volgt. Aan het eind van het traject voert u een beoordelingsgesprek met de docentopleider en uw facultaire tutor. Uw eindproducten (opdrachten Uitvoeren en Ontwerpen van onderwijs), worden daarbij getoetst aan de hand van alle criteria uit het Beoordelingsinstrument BKO. Bij een voldoende beoordeling stuurt u per e-mail een aantal documenten naar de Examencommissie BKO ten bewijze van de beheersing van beide docentvaardigheden. De commissie beoordeelt tienmaal per jaar de binnengekomen documenten. Na goedkeuring wordt de BKO geregistreerd in de personeelsdatabase SAP-HRM. Tweemaal per jaar vindt er op de VU een feestelijke uitreiking plaats van de BKO-certificaten. Als u daarbij niet aanwezig bent, wordt het certificaat naar uw werkadres gestuurd.

In deze cursus leert u hoe u activerend onderwijs geeft, oefent u hiermee en (her)ontwerpt u een eigen vak. U krijgt intensieve begeleiding van de docentopleider van de LEARN! Academy, een collega-docent uit uw faculteit (de ‘tutor’) en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u de cursus volgt. Door te werken in een groep met collega’s leert u van elkaars ervaringen. Tijdens de bijeenkomsten werkt u aan uw eigen opdrachten. Vervolgens rondt u deze af tot twee eindproducten, op basis van uw eigen onderwijspraktijk: een opdracht ‘Uitvoeren van onderwijs’ en een opdracht ‘Ontwerpen van onderwijs’. Het is van belang dat u aanwezig bent bij alle bijeenkomsten van dit intensieve traject. De (individuele) afronding vindt plaats in overleg met de docentopleider.

Facultaire tutor
Bij de beoordeling van uw opdrachten is een facultaire tutor betrokken. Wij adviseren u om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen. Bij voorkeur heeft de facultaire tutor de BKO al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De tutor vult het Beoordelingsinstrument BKO in op basis van o.a. de opdrachten die u heeft gemaakt en de observatie van uw onderwijs. Hij of zij neemt ook deel aan het beoordelingsgesprek. Dit vergt een tijdsinvestering van totaal ongeveer drie uur.

Nadat u een tutor gevraagd hebt, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail:

Aantal en duur bijeenkomsten5 bijeenkomsten van een dagdeel, 9.30-12.30 uur of 13.30-16.30 uur
Totale duur BKO-verkort: circa 4-5 maanden, inclusief individuele afronding opdrachten in eigen onderwijspraktijk.
Data en tijd bijeenkomstenDe eerstvolgende BKO-verkort vindt plaats in het voorjaar van 2021. De data en tijden vindt u hier.
StudiebelastingAfhankelijk van de onderwijservaring: 50-100 uur, waarvan 35-85 uur zelfstudie.
DocentStef Spoelder
LocatieVU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel 
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
PrijsVU-medewerkers: € 75,- (administratiekosten)
Externe deelnemers € 2.500,-
InschrijvenU kunt zich inschrijven met het Inschrijfformulier BKO
Contact
Informatie over inschrijving, planning en betaling: Carin Weitering, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, 020 598 4263, learnacademy@vu.nl.