Nascholingsdag klassieke talen

Op vrijdag 16 november a.s. organiseert de VU de jaarlijkse Nascholingsdag klassieke talen in cultureel centrum De Griffioen.

Voor wie?

Docenten klassieke talen.

Doel en resultaat

Na afloop bent u weer up-to-date met betrekking tot het klassieke talenonderwijs. U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Inhoud en programma

Traditiegetrouw start de dag met een tweetal lezingen. In het middagprogramma heeft u de keuze uit twee van zes verschillende vakdidactische workshops onder leiding van ervaren docenten. Het materiaal van de lezingen en workshops (ook van degene die u niet volgt) krijgt u aangeboden op een USB-stick.

Lezingen

1.       Lezing Grieks. Mythische heersers
dr. Hugo Koning is docent Klassieke Talen aan het Stanislas College te Delft en de Universiteit Leiden

In het examenpensum Grieks van 2019 gaat alle aandacht uit naar tirannen in Herodotos, een even bekend als belanghebbend thema. Voor Herodotos en zijn publiek behoorden tirannen tot de dagelijkse realiteit, hoewel ze tegelijkertijd als een on-Grieks verschijnsel werden beschouwd. Herodotos versterkt deze beeldvorming door de Griekse tirannen impliciet gelijk te stellen aan de Koning van Perzië, het krachtigste symbool van ‘de ander’ in de Historiën. Tegelijkertijd leunt hij bij zijn beschrijving van de tirannen op Griekse mythologie, zoals ook in het pensum naar voren komt. We bekijken de meest in het oog springende voorbeelden daarvan, en proberen ook te achterhalen wat het effect is van het ‘mythificeren’ van de Griekse alleenheerser.

2.       Lezing LatijnOnwetende vertellers? Verleden en toekomst in de brieven van Paris en Helena (Heroides 16 en 17)
drs. Pieter van den Broek is docent op het Stedelijk Gymnasium Schiedam en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam

De Trojaanse oorlog is het onvermijdelijke gevolg van Helena’s al dan niet vrijwillige vertrek uit Sparta. Op het moment dat Ovidius Paris en Helena brieven aan elkaar laat schrijven, is deze cruciale stap nog nét niet gezet. Met argumenten uit het (mythische) verleden en een rooskleurig beeld van de toekomst probeert Paris de vrouw van zijn gastheer voor zich te winnen. De dramatische ironie kan ons moeilijk ontgaan. Helena stuurt diezelfde nacht nog een antwoord terug. Ze lijkt beter te voorvoelen welk onheil hun boven het hoofd hangt, maar is tegelijkertijd een gevangene van haar rol in het grotere verhaal.

Workshops

Tijdens de Nascholingsdag Klassieke Talen kunt u deelnemen aan twee van de zes workshops die worden aangeboden.

1.      Mark Woertman. Een interactieve audiotour voor de klassieke reis
Mark Woertman MA is docent op het Christelijk Gymnasium Utrecht

Op veel scholen wordt er door leerlingen voor de klassieke reis een eigen audiotour gemaakt. Vaak bestaat die uit enkele losse audiobestanden. De gratis software van izi.TRAVEL biedt de mogelijkheid om een interactievere audiotour te ontwerpen. In deze workshop gaan we plenair in op de didactische opzet van de audiotour en de technische kant van de software. Daarnaast gaan de deelnemers een groot deel van de workshop zelf aan de slag met het opzetten van een audiotour voor hun leerlingen. Voor een indruk zie: http://klassieken.nu/2017/04/25/on-tour-leerlingen-maken-eigen-audiotour-olympia/. Bij deze workshop moeten deelnemers beschikken over een eigen device (laptop/tablet) en zich van tevoren registreren op https://izi.travel/nl

2.      Emgert Zondervan. Dat is en goede vraag
drs. Emgert Zondervan is toetsdeskundige bij het CITO

Hoe formuleert men een vraag om het bedoelde antwoord te krijgen? Waardoor kunnen leerlingen op het verkeerde been gezet worden? Wat wil men met vragen toetsen? Hoe bereidt men leerlingen voor op een toets? Wat geeft men op als stof? Wat mag men bekend veronderstellen? Mag er kennis vanuit andere schoolvakken vereist worden? Kan men vragen maken waarover naderhand geen discussie komt? Tijdens deze workshop ontwerpen we met bovenstaande kwesties in het achterhoofd een set vragen bij Ovidius’ Metamorphoses 14.174-222. Tussendoor zal ook aandacht besteed worden aan de formulering van vragen op het centraal examen.

Ter voorbereiding formuleert u bij deze tekst twee tekstbegripvragen voor klas 5 Latijn - over de tekst als geheel óf over een groot of klein detail; één vraag met als antwoord een Latijns citaat en één meerkeuzevraag. Stuur deze vragen - zonder de bedoelde antwoorden - voor 3 november 2018 naar emgert.zondervan@cito.nl.

3.      Alexander Smarius. Lineair B in de klas
drs. Alexander Smarius is docent Klassieke talen aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam en schoolboekenauteur

N.B. deze workshop betreft een reprise uit 2016 in verband met grote belangstelling
De opzienbarende ontcijfering van Lineair B is razend interessant, maar kun je aan leerlingen vanaf de derde klas Grieks de ingewikkelde ontcijferingsgeschiedenis kort uitleggen? Kun je kleitabletten behandelen terwijl geleerden er al moeite mee hebben? Zijn opsommingen van mensen, dieren en goederen boeiend genoeg? Jazeker. De elegante lettergreeptekens geven soms namen weer die bekend zijn van de mythologie. Kruiden uit de Myceense keuken blijken nauwelijks van naam veranderd. Na herhaalde proeven is lesmateriaal ontwikkeld waaraan leerlingen geen weerstand kunnen bieden. In de workshop wordt de ontcijfering kort uitgelegd, waarna deelnemers zelf aan de slag kunnen.

4.       Maike Selt en Christiaan Caspers. Facultatief & vakoverstijgend!
Maike Smelt MA en dr. Christiaan Caspers zijn docenten Klassieke Talen en Geschiedenis op het Murmelliusgymnasium te Alkmaar

Naast het doorwerken van een methode en het voorbereiden van (school-)examens is er in onder- en bovenbouw vaak nog de nodige ruimte voor verdieping en variatie. Maar hoe geef je daar invulling aan? Onder het motto 'Facultatief & vakoverstijgend!' verkennen we gezamenlijk enkele mogelijkheden. We doen dat aan de hand van enkele uitgewerkte én minder uitgewerkte voorbeelden: een lessenserie over Willem van Normandië en de Tapisserie van Bayeux, de tentoonstelling Classic Beauties in de Amsterdam Hermitage, en een project rondom Thomas Manns novelle Dood in Venetië. We bespreken zowel vakinhoudelijke als praktische en organisatorische overwegingen.

5.     Simon Slijkhuis. Van Perseus tot Percy
drs. Simon Slijkhuis, docent Klassieke Talen aan Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht

Percy Jackson, Asterix, WonderWoman. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van de klassieke oudheid in de populaire cultuur. Deze workshop gaat uit van het standpunt dat we de populaire cultuur teveel onbenut laten in het klaslokaal, terwijl ze bij uitstek mogelijkheden biedt om een brug te slaan naar de belevingswereld van de leerling. Ook kan zij ons helpen ons schoolvak aantrekkelijker te maken, onder meer door het gebruik van moderne media. We bekijken in deze workshop voorbeelden van didaktische toepassing van populaire cultuur en gaan op zoek naar mogelijkheden voor onze eigen lespraktijk. Neem voor inspiratie vast een kijkje op www.vanperseustotpercy.nl

6.    Kokkie van Oeveren. Ars longa - receptie ter verdieping van het tekstbegrip
drs. Kokkie van Oeveren, vakdidactica GLTC aan de VU en docent GLTC aan het Ignatiusgymnasium te Amsterdam

De lesmethodes en examenbundels GLTC zijn rijk aan prachtige afbeeldingen. Veelal worden deze zuiver illustratief ingezet. Dat is een gemiste kans. Receptiebronnen op het juiste moment in het leesproces inzetten kan veel bijdragen aan de verdieping van het tekstbegrip van de leerlingen. In deze workshop bekijken we hoe receptiebronnen kunnen bijdragen aan tekstbegrip in alle fasen van het leesproces.

Contact en informatie

Professionele ontwikkelingvakinhoudelijk en vakdidactisch
Validatie lerarenregistergeen aanvraag ivm vernieuwing lerarenregister
Datum en tijdvrijdag 16 november 2018 van 10.00 - 16.00 uur (met een afsluitende borrel tot 17.00 uur)
PlaatsCultuurcentrum De Griffioen, Amstelveen
Organisatie/ leidingdrs. Kokkie van Oeveren
Prijs€ 225,- inclusief koffie/thee, lunch, borrel en usb-stick
Contact en informatieMartijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl  telefoon: 020-598 9240
InschrijvenInschrijven vanaf 14 september 2018