Leergang Onderwijskundig Leiderschap

In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap leert u beter inhoud en vorm te geven aan onderwijskundig leiderschap op een strategisch niveau. Dat betekent onder meer dat u na afloop adequate analyses kunt maken van complexe onderwijskundige vraagstukken, leiding kunt geven aan de ontwikkeling en invoering van onderwijsinnovaties, een omgeving kunt (helpen) scheppen waarin studenten en docenten floreren, constructief kunt communiceren met alle betrokkenen bij het onderwijs en kunt reflecteren op uw eigen perspectief en functioneren als onderwijskundig leider.

Voor wie?

Deelnemers aan de Leergang verkeren in de positie om invloed uit te oefenen op facultair niveau. Dat betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen voor een opleiding of een groter geheel binnen een faculteit. Concreet gaat het om opleidingsdirecteuren, onderwijs-portefeuillehouders, afdelingshoofden of om docenten die naar zo´n positie kunnen toegroeien.
De leergang bouwt voort op de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie of aantoonbaar functioneren op SKO-niveau vormt dan ook een van de toelatingsvoorwaarden voor het traject. Deelname vindt plaats op voordracht van de decaan van de faculteit.

Over de inhoud

De opzet van de leergang is gebaseerd op de onderwijsvisie van de VU. Dat betekent dat er leiderschap en betrokkenheid wordt verwacht van zowel de deelnemers aan het programma als van de begeleiders, dat deelnemers en begeleiders van en met elkaar leren in een groep, dat er aandacht en openheid is voor diversiteit en dat er tijdens de leergang regelmatig ‘naar buiten’ wordt gekeken, buiten het eigen kader.

Het traject omvat een intake, zes 24 uur-sessies, een studiereis, twee coachgesprekken en een slotsymposium. De deelnemers werken aan een gezamenlijke opdracht om de onderwijskwaliteit op de VU te versterken en aan een facultair project dat met die gezamenlijke opdracht samenhangt. De inhoud van de 24 uur-sessies zal deels worden bepaald door de deelnemers; zij dragen onderwerpen aan en begeleiden programmaonderdelen. Bepaalde thema’s die voor de VU hoog op de agenda staan, zullen in elk geval aan bod komen. Te denken valt aan visies op onderwijskwaliteit en toetsing, academisch burgerschap, diversiteit en talentontwikkeling.

Over de trainers

De Leergang wordt begeleid door ervaren opleiders van de LEARN! Academy. Daarnaast zijn er gastsprekers van binnen en buiten de VU bij het traject betrokken.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten Leergang 2018-2019 
vijf 24-uur-sessies, één 48-uurssessie, een studiereis, 2 individuele coachingsgesprekken, 1 slotsymposium.
Data en tijd bijeenkomstenStart nieuw traject 2019-2020: juni 2019
Open hier de volledige planning(.pdf)
DocentenHester Glasbeek, Joyce Brouwer
LocatieAmsterdam, exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.
PrijsVU-medewerkers: €5000,- Externen:€15.000
InschrijvenU kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.  
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u mailen naar lol@vu.nl
Contact
Informatie over planning en betaling: Ronny Toers Bijns, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, 020 5983366, learnacademy@vu.nl.