Intervisie voor docenten

Intervisie webbanner

For English: see below

In korte tijd zijn we in een wonderlijke wereld beland, zowel qua werk als privé. Inmiddels weten we dat we vanaf september structureel blended onderwijs geven. Om jullie hierbij te ondersteunen bieden we als LEARN! Academy intervisie-aanbod aan.

Juist in deze tijd heb je wellicht behoefte om samen met andere docenten op een efficiënte wijze tot nieuwe inzichten te komen. Met ons intervisie-aanbod kan dit onder begeleiding van een ervaren intervisie-begeleider van de LEARN! Academy.

We zullen online starten, en afhankelijk van de omstandigheden overgaan tot live-bijeenkomsten. VU- èn UvA-docenten kunnen zich inschrijven. De eerste bijeenkomst vindt plaats in september, de laatste in februari/maart. Zoek je een plek om je vragen rondom het onderwijs in de huidige praktijk te stellen en hierover met collega’s van de VU en UvA van gedachten te wisselen, meld je dan aan. Je kunt je opgeven voor een van de onderstaande groepen:

1. Junioren, tutoren en werkgroepdocenten
2. Docenten
3. Opleidingscoördinatoren
4. Opleidingsdirecteuren

Het besprokene is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. We komen 6-8 keer bij elkaar. Elke keer staat een praktijksituatie van een van jullie centraal, die we op een efficiënte manier zullen bespreken. Onze ervaring is dat je hieruit belangrijke inzichten haalt, ook als jouw situatie niet centraal staat. Elke groep wordt begeleid door een opleider van de LEARN! Academy en bestaat uit deelnemers van verschillende faculteiten. We zullen oefenen met verschillende intervisiemethoden.
 

Over wat voor vragen kan intervisie gaan?

Het gaat altijd over persoonlijke ontwikkeling en over het uitbreiden van het eigen vaardigheden. Vragen die je kunt inbrengen zijn bijvoorbeeld:

 • Gezien de huidige situatie bied ik online onderwijs in werkgroepen aan. Mijn werkgroep bereidt zich niet voor. Hoe kan ik daar adequaat mee omgaan?
 • Ik begeleid volgend jaar een groep eerstejaars. Hoe zorg ik voor het opbouwen van een relatie tussen de studenten onderling en tussen student-docent, nu het grootste deel van de bijeenkomsten online plaatsvindt?
 • Hoe schakel ik goed tussen de online en de offline werkvormen?
 • Ik ben trekker van een curriculumherziening. Omdat iedereen het nu zo druk heeft, stagneert dit project en halen we de deadline waarschijnlijk niet. Wat werkt het beste in dit geval?
Intervisie leent zich niet voor vragen waar een kant en klare-oplossing voor te vinden is in de literatuur. 
Voorbeelden van minder geschikte vragen zijn:
 • Waarom is deze tentamenvraag zo slecht gemaakt?
 • Hoe kan ik mijn leerdoelen beter formuleren?

Wat is intervisie?

Intervisie is een waardevolle manier om op een systematische manier uitdagingen uit de eigen praktijk te bespreken met collega’s in een vergelijkbare positie. Door bewust te vertragen, vragen te stellen en ervaringen te delen kunnen deelnemers van elkaar leren, steun vinden bij elkaar en de reflectie op hun praktijk verdiepen.

Per bijeenkomst staat een actuele praktijksituatie rondom blended onderwijs van een van de deelnemers centraal en worden de andere deelnemers uitgenodigd hierover systematisch vragen te stellen. Zo krijgt de casusinbrenger gaandeweg beter inzicht in de situatie en zijn/haar gedrag en krijgen ook de andere deelnemers nieuwe perspectieven en inzichten. Een goede intervisiemethode zorgt ervoor dat alle deelnemers evenveel kunnen inbrengen en dat het meer wordt dan een gezellig praatclubje.
 

Voor wie?

LEARN! Academy biedt in de komende periode begeleide intervisie over onderwijs(innovatie)kwesties. Dit aanbod is voor alle VU-docenten. Ook UvA-docenten kunnen zich inschrijven.

Ook is het mogelijk om intervisie te vormen met docenten uit één afdeling of faculteit. Zeker als meerdere docenten hetzelfde onderwijs verzorgen kan er op deze manier goed gereflecteerd worden op de diverse handelingsalternatieven die mogelijk zijn. Heb je hier interesse in, neem dan per e-mail contact met ons op en we kunnen in overleg data inplannen.

Opzet van het intervisietraject

 • De groepsgrootte bestaat idealiter uit 6 tot 8 deelnemers;
 • De groepen staan open voor VU- èn UvA-deelnemers;
 • De groep wordt 6-8 keer begeleid door een ervaren intervisor van LEARN! Academy;
 • Bijeenkomsten duren 2 uur. De eerste bijeenkomst duurt drie uur (m.u.v. de groep voor juniordocenten die start in juni), om een goede vertrouwensbasis te kunnen leggen;
 • Deelnemers committeren zich aan aanwezigheid (inschrijven  = meedoen);
 • Er worden verschillende intervisiemethoden gehanteerd;
 • Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een vertaling van de opbrengst naar de eigen werkpraktijk en met een korte evaluatie van de intervisiemethode.
   

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten  
8 bijeenkomsten van 2 uur; met uitzondering van de eerste bijeenkomst (3 uur)
Data en tijdKies uit de volgende opties:

Intervisiegroep juniordocenten/tutoren:
Dinsdag 6 oktober van 12.30 – 14.30 uur, 3 november en 8 december 2020, 12 januari, 9 februari en 2 maart 2021 van 11.30 - 13.30 uur.

Intervisiegroep voor docenten (Nederlandstalig):
Donderdag 8 oktober van 10.00 - 13.00 uur, 5 november, 10 december 2020, 14 januari en 11 februari 2021 van 10.00 - 12.00 uur.

Intervisiegroep voor docenten (Engelstalig):
Data volgen nog.

Intervisiegroep voor opleidingscoördinatoren:
Donderdag 1 oktober van 9.30 - 12.30 uur, 12 november, 10 december 2020, 14 januari en 11 februari 2021 van 9.30 - 11.30 uur.

Intervisiegroep voor opleidingsdirecteuren:
Dinsdag 27 oktober van 9.30 – 12.30 uur, 17 november en 15 december 2020, 26 januari, 2 februari en 2 maart 2021 van 9.30 - 11.30 uur.

Opleiders/intervisorenAllard Gerritsen, Jessy la Faille, Karen van Oyen en Jaro Pichel.
LocatieIn eerste instantie online, later gaan we eventueel over naar live bijeenkomsten
Deelnamekosten
VU-/VUmc-deelnemers: kosteloos
Externe deelnemers: € 250,-
InschrijvenU kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier.  
Contact
Inhoudelijk: Karen van Oyen, opleider/intervisor, k.e.m.van.oyen@vu.nlempty
Planning: Carin Weitering, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, c.weitering@vu.nl.

ENGLISH - Peer consultation for VU Lecturers at the LEARN! Academy

For those VU lecturers who would like to get inspired by other teachers and exchange experiences and ideas in these hectic times, the LEARN! Academy offers peer consultation. This peer consultation will be supervised by an experienced teacher educator of the LEARN! Academy. The groups that are currently offered are in Dutch; however, if you are interested in joining an English group, please contact us at learnacademy@vu.nl. Once there are enough interested lecturers, we will inform you when a group in English will start.