HGZO-congres 2021

Update in verband met Corona-virus 1-9-2020
Het Amsterdam UMC locatie VU en de organisatoren van het HGZO-congres hebben besloten om het HGZO-congres met als thema SAMEN te verplaatsen naar 18 en 19 maart 2021.
Gezien de omstandigheden zal het congres online worden aangeboden. De
elnemers die zich reeds hebben aangemeld ontvangen van ons per e-mail bericht hierover.

Banner HGZO congres 2020

Donderdag 18 en vrijdag 19 maart 2021
Online congres 
 

Het HGZO congres bestaat alweer 20 jaar!

hgzo_congrespic8Samenwerken is essentieel. In ons eentje kunnen we geen zorgprofessionals van de toekomst opleiden, dat doen we met z’n allen. Docenten, stagebegeleiders en werkplekbegeleiders met verschillende achtergronden zijn daarvoor nodig. En ook studenten worden opgeleid tot teamspelers. Samenwerken is mooi, belangrijk en leerzaam, maar ook wel eens moeilijk.

Ook dit congres is teamwerk. Niet alleen van het organiserend team, maar ook van alle andere betrokkenen. Zonder de inzet van workshophouders en leergierige en gezellige deelnemers, zou er geen HGZO-congres zijn. Genoeg reden om met elkaar eens dieper in te gaan op “samen”. 

Balkje 2020

Voor wie?

hgzo_congrespic3het HGZO-congres is een inspirerend en interessant congres voor en door professionals in het zorgonderwijs. Voor zowel docenten, (praktijk)opleiders en andere professionals die werkzaam zijn bij (zorg)opleidingen of bij een opleidingsinstituut verwant aan een ziekenhuis of zorginstelling is het congres een waardevolle toevoeging. Het congres is laagdrempelig en er zijn veel hands-on workshops. Daarom is de transfer naar eigen onderwijs zo makkelijk te maken! 

Balkje 2020

Foto Duco BanninkWe zijn verheugd te kunnen mededelen dat Duco Bannink de hoofdspreker zal zijn van de jubileum-editie van HGZO! Duco Bannink is universitair hoofddocent bestuurskunde en themaleider Integrale Zorg bij het Talma Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar en onderwijs over samenwerking. Samenwerking is het op elkaar passen van inbreng door verschillende organisaties of personen. Het gaat dus om het op elkaar passen van verschillen. Dat is nodig, want problemen zijn vaak multi-problemen: om die aan te pakken moet je er vanuit meerdere hoeken naar kunnen kijken. Maar precies om dezelfde reden, is het moeilijk: het gaat hier om het op elkaar passen van verschillende ideeën over een probleem, de te volgen aanpak en, niet onbelangrijk. de daarbij behorende verdeling van middelen. In zijn recent verschenen boek Het Probleem Samenwerken (2018, met Hans Bosselaar) betoogt hij dat samenwerking niet zou moeten starten bij een analyse van het gezamenlijke probleem, maar juist bij een analyse van de inbreng van de verschillende actoren. In zijn recent verschenen Besturen Zonder Wij (2019) betoogt hij dat bestuurders (en bestuurskundigen) vaak onterecht vooronderstellen dat de overeenstemming over het einddoel ("we willen toch allemaal integraal zorg?") zich uitstrekt tot de aanpak ("maar hoe moet dat dan?")

Lezing
De zorgprofessional van de toekomst is een samenwerkende professional. Gezondheid hangt samen met leefstijl, je sociale netwerk, je werk, gezin, je mogelijkheden, natuurlijk ook de medische kant. En ook binnen het medische domein zijn er deelterreinen. Gezondheidsproblematiek is multiproblematiek. Dus werken in de zorg is samenwerken.

In de bestuurskunde noemen we dit beleidsintegratie en ook bestuurders in de praktijk gebruiken deze term: "hoe komen we tot integraal beleid?" Het beleid en de aanpak uit deel-domein 1 moeten worden afgestemd op het beleid en de aanpak uit deel-domein 2. Uit ons onderzoek in de zorg blijkt dat zorgverleners wel degelijk de noodzaak van de inbreng door anderen herkennen, maar dat ze tegelijkertijd redeneren vanuit hun eigen aanpak. Dat is geen onwil, maar noodzaak. De enkele professie is al moeilijk genoeg. Het overstijgende perspectief is inderdaad wat het is: een overstijgend perspectief. Zie dat maar eens uit de grond te toveren. 

In een heel interactieve lezing gaan we kijken naar verschillende manieren om samenwerking te organiseren. Die manieren horen alle bij een bepaalde samenwerking-situatie: in de ene samenwerkingsuitdaging werkt de ene manier goed; bij een andere samenwerkingsuitdaging past een andere manier. Het probleem is alleen dat er vaak sprake is van wat we noemen een "dubbele" uitdaging en daarvoor hebben we eigenlijk geen passende organisatiemethode. Daar verschuift de aandacht zich van de organisatie van het geheel, naar de vormgeving van je eigen positie als professional in een omgeving waarin ook andere professionals rondlopen.

Balkje 2020

We kunnen inmiddels ook aankondigen wie de tweede sprekers zijn! Anita Stevens (onderzoeker en senior docent Zuyd Hogeschool) en Hester Smeets (docent en coördinator Zuyd Hogeschool) zullen vrijdag 20 maart de lezing geven Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken: waarom, wat en hoe?

De lezing gaat allereerst in op het ‘waarom’ van interprofessioneel opleiden en samenwerken: wat is het belang van interprofessioneel onderwijs, en wat levert het uiteindelijk op voor de student, patiënt, zorgprofessional en opleiding. Vervolgens presenteren Anita en Hester ‘wat’ interprofessioneel opleiden binnen Zuyd Hogeschool inhoudt en ‘hoe’ zij dit hebben vormgegeven, namelijk in samenwerking met de verschillende stakeholders: docenten, studenten, patiënten, zorgprofessionals, curriculum commissies en management.  

Over de sprekers
Anita StevensAnita Stevens is onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie en seniordocent op de Academie Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool. Zij is coördinator van Interprofessioneel onderwijs van de Academies van Zorg en Welzijn en  postdoc onderzoeker op het gebied van co-creatie, doelgericht meten en goal setting. Anita is 25 jaar werkzaam geweest als (kinder)fysiotherapeut in het Academische Ziekenhuis Maastricht (MUMC). Na haar studie Gezondheidswetenschappen (Geestelijke Gezondheidskunde) is ze als docent fysiotherapie en onderzoeker gaan werken op Zuyd Hogeschool. Hier heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van interprofessioneel samenwerken, meten in de zorg, evidence based practice en communicatie. In 2017 is zij gepromoveerd op het thema ‘Goal setting’  aan de universiteit Maastricht.

Hester SmeetsHester Smeets is docente en coördinator interprofessioneel onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. In dit interprofessioneel onderwijs leren studenten om samen te werken met studenten/professionals van andere disciplines om te komen tot optimale zorg voor de cliënt. Het promotieonderzoek waar Hester mee bezig is (gestart in 2017) sluit naadloos bij dit thema aan. Het doel van haar onderzoek is namelijk om middels design-based research een toetsprogramma te ontwikkelen voor de beoordeling van interprofessionele competenties. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de Universiteit van Maastricht.

Balkje 2020 

Alle workshops zijn inmiddels bekend!

Workshops donderdag 18 maart 2021
Workshops vrijdag 19 maart 2021 

Let op: Omdat het congres online plaats zal vinden wijzigen de oude tijden van de workshops.
Het exacte online programma voor het congres in 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.

Download hier het oude congresboek 2020 met het volledige programma en alle workshops.
Na aanmelding voor het congres ontvangt u eind februari een link naar de HGZO-congres app waarin u uw voorkeur kunt opgeven voor de workshops waaraan u wilt deelnemen.

Balkje 2020
Omdat het congres online plaats zal vinden wijzigen de oude tijden van de workshops.
Het exacte online programma voor het congres in 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.

Balkje 2020
hgzo_congrespic10Aanmelden
Wilt u deelnemen aan het congres, neem dan contact op met Patricia de Waal, events@vumc.nl.

Locatie
Het congres vindt online plaats.

Aanvangstijden congres 
Op donderdag start het congres om 10.00 uur.
Op vrijdag start het congres om 9.30 uur.   

Balkje 2020

Contact en meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Patricia de Waal
Event Manager Amsterdam UMC
Eevents@vumc.nl

Balkje 2020

Social Media

Je bent van harte welkom om lid te worden van onze groepen op social media:
Docenten in het zorgonderwijs en opleiders in de zorg op Facebook.
Inspiratie voor docenten in het zorgonderwijs en opleiders in de zorg op LinkedIn.
Hierin participeren een aantal docenten van onze opleidingen en delen we geregeld berichten met betrekking tot zorgonderwijs. 

Balkje 2020