Introductie startende Examencommissie leden workshop

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor startende leden van examencommissies en toetscommissies, die vanuit de examencommissie een gemandateerde opdracht hebben gekregen. De workshop heeft het doel de deelnemers snel wegwijs te maken in de wettelijke taken en de kaders van het instellingsbeleid van de VU of Uva. Door te werken met eigen cases van de deelnemers krijgt de deelnemer een bredere kijk op hoe zaken binnen andere faculteiten van dezelfde  instelling worden aangepakt.

Doel en resultaat

Het doel van de workshop is om u te informeren over de invulling van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteitsborging van toetsing.

Inhoud en werkwijze

De handreiking voor Examencommissies VU en het VU-brede kader toetsbeleid of de informatie op de UvA site over examencommissies samen met het kader kwaliteitszorg en het kader toetsbeleid UvA vormen het uitgangspunt van de workshop. U neemt uw eigen werkwijze onder de loep. Ook wisselt u suggesties en praktijkervaringen uit met de andere deelnemers van verschillende examen- en toetscommissies. 

Ter voorbereiding levert elke deelnemer vooraf een casus ter bespreking aan. Bekijk daarvoor de voor u geldende bronnen en kies daar één taak uit, die u graag in de workshop centraal wilt stellen. Belicht die taak vanuit de eigen praktijk met een good practice, een worst practice of een beschrijving hoe het er gemiddeld gezien aan toe gaat, zodat deze inbreng met de rest van de groep besproken kan worden om er verder van te leren. 

De workshop kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden. 


Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 3 uur
Data bijeenkomsten
VU/VUmc: nader te bepalen.
Voor de UvA wordt in overleg een datum vastgesteld.
Studiebelasting
3 uur voor de bijeenkomst en 2 uur voor een vooraf in te leveren casus, in totaal circa 5 uur.
Locatie
- Voor VU-medewerkers:
VU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
- Voor UvA-medewerkers: UvA-locatie. Indien men een andere locatie wenst, dan kan dat georganiseerd worden.
Prijsindicatie€ 150,- per persoon.
Wie kan zich inschrijven
Via dit online formulier kunt u zich aamelden als u werkzaam bent bij de VU of het VUmc. Zie hieronder meer informatie als u werkzaam bent bij de UvA.
Contact
Inhoudelijke informatie is op te vragen via:
- Barbara Allart voor de trainingen op de VU en VUmc:
e-mail b.allart@vu.nl
- U kunt zich als groep van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers vanuit eenzelfde instelling aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject bij Susan Voogd, docentopleider voor de trainingen op de UvA:
e-mail s.r.voogd@vu.nl
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl

Gerelateerd aanbod