Werken met toetsmatrijzen - trainingstraject

Maken en gebruiken van toetsmatrijzen

LEARN! Academy biedt twee manieren om als opleiding met toetsmatrijzen aan de slag te gaan: 

Variant 1
Er kan gekozen worden om met een groep van deelnemers uit verschillende gremia (uit opleidingsmanagement, examencommissie en docenten) allereerst te bepalen of het wenselijk is om bij elke toets een toetsmatrijs te hebben. Mocht dat wenselijk blijken, dan kan vervolgens bepaald worden welke afspraken er gemaakt moeten worden over het gewenste format voor een dergelijke matrijs. Vervolgens kunnen trainingen voor docenten ingepland worden, om ze te begeleiden om tot het gewenste format te komen en met elkaar er op de gewenste wijze gebruik van te blijven maken.
 
Variant 2
Anderzijds kan gekozen worden voor een standaardtraining voor docenten, waarin de docenten het uitgebreide format van een cursusmatrijs leren te gebruiken: Hoe leg je snel aan een ander uit hoe de toetsing in je cursus in elkaar zit; welke eindtermen komen in jouw cursus aan bod; waarom mogen sommige toetsen elkaar wel en andere elkaar niet compenseren? De cursusmatrijs is een overzicht van alle toetsing in je cursus op een A4tje. Daar kunnen collega’s, opleidingsmanagement, examencommissie en studenten hun voordeel mee doen. Maar de cursusmatrijs is meer dan een verantwoordingsinstrument. Het proces van het opstellen van de matrijs is een oefening in constructive alignment – sluiten leerdoelen, onderwijsvormen en toetsvormen inderdaad goed op elkaar aan – en nodigt je uit om nog eens goed te overwegen of je (nog steeds) doet wat je wilt doen in je cursus.

Voor wie?

Variant 1
Een eerste workshop voor opleidingsmanagers, examencommissieleden, toetscoördinatoren en docenten, die vanuit hun rollen en verantwoordelijkheden gezamenlijk bepalen welke elementen in de toetsmatrijs moeten zitten of welke andere informatie wenselijk is om vast te leggen ter waarborging van de validiteit van de toetsen. Met dat opleidingsspecifieke format kunnen vervolgens workshops voor docenten/examinatoren/cursus-coördinatoren worden verzorgd. 
 
Variant 2
Voor examinatoren
Docenten/examinatoren/cursuscoördinatoren van bestaande en nieuwe cursussen. Ook voor opleidingscoördinatoren en opleidingsdirecteuren die met toetsplannen aan de slag willen is het nuttig om deze workshop zelf te volgen. Toetscoördinatoren, beleidsmedewerkers (die zelf geen matrijs hoeven te maken, maar er wel mee moeten kunnen werken) zijn welkom om aan te schuiven.

Doel en resultaat

Variant 1
Het doel is dat de belanghebbenden in een opleiding samen bepalen op welke manier men met elkaar voldoende grip houdt op de validiteit van de afzonderlijke toetsen; vervolgens kunnen de daarvoor aangewezen verantwoordelijke(n) leren hoe ze de door de groep gewenste informatie op een overzichtelijke manier kunnen weergeven.
 
Variant 2
Het doel is dat elke deelnemer een goed doordachte opzet heeft gemaakt van cursusdoelen, onderwijsvormen en toetsvormen, wat op 1 A4tje samenkomt. Het resultaat is afhankelijk van het startniveau. Een docent met goede leerdoelen heeft aan het eind van de workshop de matrijs (grotendeels) klaar.

Inhoud en werkwijze

Voorafgaand aan variant 1:
wordt door de deelnemers een conceptreview toetsmatrijs bestudeerd en schrijft elke deelnemer voor zichzelf op welke bouwstenen men vanuit de eigen rollen en meedenkend met andersmans rollen in de organisatie wenselijk vindt voor de toetsmatrijs of een ander wenselijke informatiebron, zoals die uiteindelijk het best gebruikt kan gaan worden voor de opleiding.  
Stuurt elke deelnemer de toetsmatrijs die hij/zij tot nu toe gebruikt een week voorafgaand aan de workshop op naar workshopleider, en geef daarbij aan:
waarvoor hij/zij de toetsmatrijs gebruikt
en welke verbeterwensen hij/zij heeft bij  de matrijs.
 
Variant 1: In de workshop wordt gediscussieerd over de doelen die deze opleiding wil dienen met de matrijs en worden verschillende varianten van de toetsmatrijs naast elkaar gezet. Op basis van de gestelde doelen worden de losse bouwstenen verzameld die tot een passend format van de toetsmatrijs leiden. In de tweede workshop gaan we snel zelf aan de slag met eigen materiaal. Er wordt ruim tijd besteed aan het zorgvuldig formuleren van cursusdoelen, het nadenken over het gewicht van elk doel in de toetsing en compensatiemogelijkheden tussen verschillende toetsmomenten. Na afloop van de workshop is het mogelijk om de matrijs nog een keer voor feedback naar de trainer te sturen.
 
Voorafgaand aan variant 2: 
Voorafgaand aan de workshop worden cursusdoelen en toetsvormen (soms toetsopdrachten) aangeleverd, zodat een pasklare matrijs kan worden gemaakt. 
 
Variant 2: De workshop start met wat theorie over nut en noodzaak van een cursusmatrijs, maar vervolgens gaan we snel zelf aan de slag met eigen materiaal. Er wordt ruim tijd besteed aan het zorgvuldig formuleren van cursusdoelen, het nadenken over het gewicht van elk doel in de toetsing en compensatiemogelijkheden tussen verschillende toetsmomenten. Na afloop van de workshop is het mogelijk om de matrijs nog een keer voor feedback naar de trainer te sturen.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Reactie van cursist

“Nogmaals dank voor de workshop. Ik vind het fijn dat ik met een toetsmatrijs inzicht krijg in hoe en in welke mate mijn leerdoelen aansluiten bij de tentamenweging!”

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
Variant 1: 2 workshops van 4 uur
Variant 2: 1 workshop van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Variant 1: 
- vooraf materiaal aanleveren 
- 1x 4 uur actieve deelname in de workshop door deelnemers met zeer uiteenlopende rollen,
- en 1x4 uur actieve deelname aan de vervolgworkshop voor de deelnemers die informatie leren uitwerken op basis van de besloten wensen.
Variant 2: 
- vooraf materiaal aanleveren
- 4 uur actieve deelname in de workshop, afhankelijk van resultaat nog afwerktijd achteraf.
Locatie
In overleg.
Prijsindicatie€3450,- per workshop bij 12 deelnemers.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Variant 1: deze wordt uitsluitend aangeboden binnen een opleiding; belangrijk is dat vertegenwoordiging is uit alle betrokken gremia bij de eerste workshop. Bij de tweede workshop (die meerdere keren verzorgd kan worden) is een groepsgrootte van 6 – 12 deelnemers mogelijk.
Variant 2: Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers. Als het werken met een matrijs nieuw is voor een opleiding, is het nuttig op met een groep directe collega’s in te schrijven. Voor het inwijden van nieuwe collega’s in het werken met matrijzen kunnen groepen ook gemengd zijn, onder voorwaarde dat hetzelfde format van de matrijs wordt gebruikt.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nlempty