Wat is toetskwaliteit? – workshop

Welke kant staan de neuzen op en wanneer zijn we met elkaar tevreden over de kwaliteit van toetsen binnen de opleiding?

Als je mensen in het onderwijs vraagt wanneer een toets een goede kwaliteit heeft, dan zul je veel verschillende antwoorden krijgen. Vaak is het antwoord ook nog eens afhankelijk van de rol die iemand binnen het onderwijs vervult. In deze workshop gaan we op onderzoek uit hoe er binnen de eigen opleiding gedacht wordt over de kwaliteit van toetsen en zullen we dat ook tegen extern opgelegde kaders en bevindingen uit de literatuur houden. Vanuit de discussies die volgen is het voor de beleidsmakers nog maar een kleine moeite de toetsvisie aan te passen.

Voor wie?

Deze workshop is het meest effectief als die gevolgd wordt door een groep van deelnemers uit eenzelfde opleiding met een grote diversiteit aan rollen.

Doel en resultaat

Door middel van een begeleide verkenningstocht bepaalt de groep waar het nu eigenlijk echt om gaat bij de toetsing binnen de eigen opleiding. 

Inhoud en werkwijze

Een eerste peiling van meningen wordt gevolgd door diverse informatieblokjes waarin vanuit theoretische perspectief de kwaliteit van toetsing belicht wordt. Tussentijds zullen peilingen gedaan worden om op het einde met elkaar te kunnen concluderen welke kwaliteitseisen door de groep benoemd worden als de meest relevante voor de eigen context.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen (studenten, docenten, examencommissieleden, opleidingscommissieleden, management, kwaliteitszorgdragers, e.d.) bij eenzelfde opleiding van 10 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl

Gerelateerd aanbod