Waarborgen toetsbeleid – workshop

Toetsing in het academisch onderwijs lijkt de laatste jaren steeds strakker te zijn verankerd in wetgeving, toetskaders en toetsbeleid tot een punt dat niemand daar meer de weg in lijkt te weten. Toch is het mogelijk om het toetsbeleid een organisch geheel te laten vormen met het onderwijs in uw opleiding, waardoor het van een bureaucratische uitdaging een integraal deel van de werkwijze wordt.  Wie weet vanuit welke visie bepaalde (beleids-)afspraken zijn gemaakt kan dit makkelijker verenigen met zijn eigen werkwijze. Als je weet met welk doel bepaalde informatie (centraal) wordt verzameld, is het minder belastend om het aan te leveren.

Voor wie?

Leden van examencommissies, leden van opleidingsmanagement, facultair toetsdeskundigen, toetscoordinatoren en beleidsmedewerkers onderwijs belast met toezicht op de toetskwaliteit.

Doel en resultaat

Het doel van de workshop is dat de opleiding (evt. na het uitwerken van specifieke actiepunten) beschikt over een integraal toetsbeleid, waardoor elke verantwoordelijke binnen de opleiding weet wat zijn/haar rol is in de toetscultuur in de opleiding.

Inhoud en werkwijze

In deze workshop wordt vanuit de wettelijke eisen die aan de examencommissie worden gesteld en het toetskader van de instelling gekeken naar het facultaire toetsbeleid en de uitwerking daarvan in het opleidingstoetsplan. Is de samenhang tussen deze documenten helder; is duidelijk welke verantwoordelijkheden bij wie worden gelegd en waarom; zijn de werkwijzen en procedures  daadwerkelijk van toegevoegde waarde? Is de toetsorganisatie binnen de opleiding zodanig geregeld dat de examencommissie haar wettelijke borgende taak binnen de beschikbare tijd kan uitvoeren?

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
4 uur aanwezigheid bij de workshop; leeswerk vooraf. Houd rekening met intern uitwerken van de geformuleerde actiepunten in de periode na de workshop.
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1400,- per groep.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Inschrijving vindt plaats als team (minimaal 6, maximaal 10 deelnemers) uit een opleiding of evt. cluster van opleidingen. Een team heeft minimaal 1 lid uit het opleidingsmanagement en uit de examencommissie en een uit de toetscommissie hetzij een facultair toetsdeskundige.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl