Waarborgen kwaliteit van eindwerken

Niets is zo individueel in een opleiding als het eindwerk op basis waarvan een student afstudeert. En tegelijkertijd is geen enkele opdracht in het curriculum zo moeilijk objectief te beoordelen. Hoe kan een examencommissie de kwaliteit van deze eindwerken toch op een haalbare manier beoordelen en het diploma met vertrouwen toekennen? Welke referentiekaders kan een examencommissie gebruiken en hoe moeten die in elkaar zitten om daar optimaal steun aan te hebben?

Voor wie?

Leden van examencommissies, leden van opleidingsmanagement, scriptiecoördinatoren, facultair toetsdeskundigen, toetscoördinatoren en beleidsmedewerkers onderwijs belast met toezicht op de toetskwaliteit.

Doel en resultaat

Aan het eind van de workshop is duidelijk welke rol een eindwerk heeft binnen de opleiding; welke eindtermen moeten erin aan bod komen en hoe zijn deze in het beoordelingsformulier en de scriptiehandleiding verwerkt? Op basis daarvan kunnen opleidingsmanagement, scriptiecoördinatoren en examencommissie hun rol in het kwaliteitszorg en kwaliteitsborgingsproces formuleren.

Inhoud en werkwijze

Op basis van het toetsplan en de ervaring van de deelnemers wordt geanalyseerd wat de rol is van het eindwerk in de opleiding, welke instructies de studenten en de begeleiders/beoordelaars meekrijgen en hoe de beoordeling plaatsvindt. Tijdens de workshop worden op basis van de situatie in de eigen opleiding de verantwoordelijkheden bij de verschillende rollen in de opleiding vastgelegd en worden actiepunten geformuleerd voor de korte, middellange en lange termijn.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg.
Studiebelasting
4 uur aanwezigheid bij de workshop; leeswerk vooraf. Houd rekening met intern uitwerken van de geformuleerde actiepunten in de periode na de workshop.
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1400,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Inschrijving vindt plaats als team (minimaal 6, maximaal 10 deelnemers) uit een opleiding of evt. cluster van opleidingen. Een team heeft minimaal 1 lid uit het opleidingsmanagement en uit de examencommissie en een uit de toetscommissie hetzij een facultair toetsdeskundige. Ook een scriptiecoördinator zou deel moeten uitmaken van het team.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl