Waarborgen kwaliteit afzonderlijke toetsen - workshop

Toetskwaliteit leek tot voor kort geheel tot de verantwoordelijkheid van examencommissies en gemandateerde toetscommissies te behoren. Inmiddels weten we dat werkelijke toetskwaliteit alleen kan ontstaan in een goede samenwerking tussen verantwoordelijken voor het leveren van toetskwaliteit in de lijn en verantwoordelijken voor de borging van toetskwaliteit in examen- en toetscommissies. Deze samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen. Daarom werken we in deze workshop aan een werkwijze die past bij uw opleiding en uw organisatie.

Voor wie?

Leden van examencommissies, leden van opleidingsmanagement, facultair toetsdeskundigen en beleidsmedewerkers onderwijs belast met toezicht op de toetskwaliteit.

Doel en resultaat

We komen tot een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden rond toetskwaliteit binnen de opleiding, passend bij de visie en het toetsbeleid van die opleiding. De gemaakte keuzes worden uitgewerkt tot duidelijke actiepunten voor korte, middellange en lange termijn voor de verschillende betrokken groepen: opleidingsmanagement, examinatoren, examencommissie en evt. een toetscoördinator.

Inhoud en werkwijze

Omdat u deze workshop volgt met leden uit alle geledingen van uw eigen opleiding, kan de workshop geheel worden afgestemd op uw specifieke situatie. De workshop begint met een situatiescan van de toetskwaliteit in de opleiding, waarna de deelnemers in subgroepjes bepaalde bevindingen nader gaan uitwerken. Door dit steeds centraal terug te koppelen, komen we tot een passende verdeling van verantwoordelijkheden en kunnen werkwijzen worden afgestemd.

Het kan wenselijk zijn om als follow up ook in te schrijven voor de Toetsorganisatiescan (workshop), een workshop Werken met toetsdossiers, een workshop Werken met toetsplannen en/of een workshop Waarborgen kwaliteit van eindwerken. In bepaalde gevallen kan een adviestraject toetsscan een wenselijk vervolg zijn (maatwerktraject).

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 workshop van 4 uur.
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
4 uur aanwezigheid bij de workshop; leeswerk vooraf. Houd rekening met intern uitwerken van de geformuleerde actiepunten in de periode na de workshop.
Locatie
In overleg
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1400,- per groep.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Inschrijving vindt plaats als team (minimaal 6, maximaal 10 deelnemers) uit een opleiding of evt. cluster van opleidingen. Een team heeft minimaal 1 lid uit het opleidingsmanagement en uit de examencommissie en een uit de toetscommissie hetzij een facultair toetsdeskundige.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl