Toetsen evalueren vanuit visie (SKE 4) – trainingstraject

Kwaliteitszorg rond toetsing is een permanent proces. Het beslaat de hele cirkel: de planning van de toetsing, de samenstelling van de toets, het afnemen, scoren, beoordelen, evalueren en weer herzien.  Hierbij ligt een centrale functie voor de examinator, maar vanuit het vier-ogen-principe kijken ook steeds meer anderen mee: een collega-examinator, een toetscoördinator, een jaarcoördinator, een leerlijn coördinator. En ook in de evaluatie zijn steeds meer mensen betrokken: opleidingscommissies, examencommissies, toetscommissies, beleidsmedewerkers onderwijs&toetsing.  We kunnen de kwaliteitszorg rond toetsing optimaliseren als al deze mensen vanuit een gedeelde visie op toetsing en toetskwaliteit hun rol in het proces invullen. 

Voor wie?

Iedereen die uit hoofde van zijn functie bezig is met (verhogen van) toetskwaliteit: examinatoren, leden van examencommissies, toetscommissies, opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, jaarcoördinatoren, toetscoördinatoren, etc.  De opleiding moet een toetsbeleid en een toetsplan/actueel toetsprogramma hebben vanwaaruit gewerkt kan worden. De opbrengst van deze workshop is maximaal als ingeschreven wordt met een groep uit verschillende geledingen van één opleiding. Het is ook mogelijk om deze workshop te volgen als groep examinatoren of als groep toetscommissieleden. Heeft u een andere groepssamenstelling voor ogen, neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen.

Doel en resultaat

Na afloop zijn de deelnemers in staat de kwaliteit van toetsen van collega-examinatoren te evalueren en aanbevelingen te doen gerelateerd aan de visie en het beleid op toetsen van de instelling. Kan collega’s op deze manier begeleiden in het verbeteren van toetsen. Deze workshop biedt de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen door ook SKE 1, 2 en 3 te volgen. Ook is tegen meerprijs deelcertificering  mogelijk op het SKE-4 criterium (kan ook in combinatie met SKE-1). Hiervoor moet u het diverse evaluaties en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

Inhoud en werkwijze

Variant 1: Losse workshop. In de workshop wordt op basis van het toetsbeleid en het toetsplan/toetsprogramma van de opleiding vastgesteld aan welke kwaliteitseisen toetsing in de opleiding moet voldoen. Welke eisen worden er aan de verschillende rollen gesteld? Waar moet een tweede examinator vanuit het vier-ogen principe naar kijken? Welke informatie is daarvoor nodig? En is die ook voorhanden? En wie kijken er mee naar andere aspecten van toetsing? Wanneer gebeurt dat en hoe komt die informatie weer terug in de kwaliteitszorgcyclus? In de workshop werkt iedereen vanuit zijn eigen rol in de toetsorganisatie; we kijken of de procedures en werkwijzen uitvoerbaar zijn en hoe de benodigde informatie beter toegankelijk gemaakt kan worden.

Variant 2: De workshop maakt deel uit van een volledig SKE-traject. Deze trajecten worden uitsluitend als maatwerk aangeboden voor een opleiding, faculteit of instelling. Binnen een traject ligt de focus breder, namelijk op het in samenwerking verhogen van de toetsbekwaamheid in de organisatie. De deelnemers werken allemaal aan hun eigen project, maar hebben wel contact met elkaar en wisselen ook kennis en ervaringen uit, die alle projecten naar een hoger plan trekken.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 workshop van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Actieve participatie tijdens de workshop; in de voorbereiding materiaal verzamelen waarmee je in de workshop werkt.
Locatie
In overleg.
Prijsindicatie€ 1200,- voor een groep. 
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Afhankelijk van de samenstelling van de groep 10 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl