Toetscyclus programmeren – workshop

Bewaak als examinator alle processtappen rondom uw eigen toets met de toetsplanning

Examinatoren en docenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen toetsen. Het maken van een efficiente programmering kan nogal wat voeten in de aarde hebben en is afhankelijk van diverse factoren en personen, die daar een rol in spelen. Een handige methode hierbij is het gebruik van een heldere toetsplanning waarin activiteiten van de diverse betrokkenen en deadlines elkaar helder opvolgen. Aan de hand hiervan kunt u voortaan uw eigen toetsplanning aanpassen en alle processen volgen om de zwakke schakel(s) in het proces bij de wortel aan te pakken.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor docenten/examinatoren die verantwoordelijk zijn voor de planning van de toetscyclus van een toets.
Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 6 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.
Het verdient de voorkeur om de groep samen te stellen per toetsvorm, bv. docenten/examinatoren die een toetscyclus willen programmeren voor een gesloten vragen toets of een open vragen toets, of een essay etc.

Doel en resultaat

Na afloop is de deelnemer in staat om voor een eigen toets de toetscyclus te bewaken en samenwerking aan de kwaliteit te stimuleren.

Inhoud en werkwijze

Er wordt gestart met informatie over het basisbegrip examinator. Wat behoort tot de rol examinator en welke activiteiten worden juist van andere betrokkenen verwacht? Zo schuiven we voorzichtig door naar de vraag: van welke activiteiten van anderen is de examinator afhankelijke en voor welke activiteiten moet de examinator zorgen dat informatie tijdig is aangeleverd? Door de activiteiten, deadlines en op te leveren producten en verantwoordelijken te benoemen, krijgt men een uiteindelijk een helder inzicht in de manier waarop communicatielijnen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden om planmatig toetsen klaar te leggen zonder dat er nog ad hoc activiteiten bij nodig zijn. Wordt er eenmaal met een dergelijke toetsplanning gewerkt, dan is het alleen nog maar een kwestie van de agenda’s ermee vullen en bij het rondmaken van de cyclus ook deze planning eventueel optimaliseren.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 6 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl