Toetsanalyse – workshop

Optimaliseer je onderwijskwaliteit op basis van analysegegevens

In het kwaliteitsdenken van onderwijs gaat steeds meer aandacht uit naar toetsen en examineren. Studenten werken voor een kwalitatief hoogwaardig diploma en het is aan u de taak om deze kwaliteit te garanderen. Het beoordelen van kwaliteit vraagt om heldere en objectieve maatstaven. Hoe vormt u zich een goed oordeel over de kwaliteit van de afzonderlijke items of vragen in de toetsen en tentamens in samenhang met de kwaliteit van onderwijs? Het kunnen interpreteren van psychometrische analyses is daarbij onmisbaar. Het vereist gedegen kennis en vaardigheden om een toets- en itemanalyses goed te interpreteren. Als docent, examinator, lid van een toets- of examencommissie dient u over deze kennis en vaardigheden te beschikken om correcte uitspraken te kunnen doen over kwaliteit van afzonderlijke (deel)toetsen en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Deze workshop legt daarvoor de basis en neemt veelvoorkomende misconcepties weg.

Voor wie?

De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn, zodat vanuit de mix aan toetsvormen binnen de opleiding de lesstof behandeld kan worden. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 20 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Na afronding van deze workshop kunt u op professionele wijze oordelen over de kwaliteit van de afzonderlijke items of vragen in een toets. Hierdoor bent u in staat om docenten, examinatoren, examen- en toetscommissies professioneel te adviseren om de kwaliteit van elke toets te optimaliseren.

Inhoud en werkwijze

U start de workshop met een introductie van de basisbegrippen, zoals betrouwbaarheid, validiteit, item response curves, discriminerend vermogen van toetsvragen, moeilijkheidsgraad, afleider-waarden (Rat, Rar). U oefent op basis van eigen of voorbeelddata met het bepalen en interpreteren van deze gegevens. Na afloop kunt u voor uw eigen toets aanbevelingen doen welke verstorende factoren in het constructie- en nakijkproces vermeden moeten worden en op welke manier u efficiënt in de toekomst uw eigen data het beste kunt verzamelen.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 10 - 20 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl