Ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor startende docenten


<< Terug naar cursusoverzicht docenten hoger onderwijs
empty
Wilt u als beginnend docent een bredere basis voor uw onderwijstaken? Bent u een promovendus met een kleine onderwijsaanstelling? In deze cursus krijgt u een aantal belangrijke principes aangereikt waarmee u uw onderwijs op systematische wijze kunt vormgeven. Daarnaast is er veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden in de praktijk, waaronder het omgaan met veelvoorkomende lastige situaties.  De training is gericht op de meest gebruikelijke onderwijssituaties, namelijk het geven van hoorcolleges en werkgroepen en het begeleiden van studenten.

Voor wie?

Beginnende universitaire docenten en promovendi met onderwijstaken. Voor meer ervaren docenten wordt een andere cursus aangeboden die leidt tot het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Voor meer informatie over deze BKO-cursus klik hier.

Resultaat

  • u kunt een onderwijsonderdeel (bijvoorbeeld een college en aansluitend werkcollege) ontwerpen met gebruik van didactische ontwerpprincipes;
  • u kunt studenten activeren, zowel in hoorcolleges en werkgroepen;
  • u beschikt over handvatten voor het uitleggen van lastige, abstracte stof;
  • u kunt inspelen op verschillende leerstijlen;
  • u kunt ongewenst gedrag corrigeren;
  • u kunt begeleidingsgesprekken voeren met individuele studenten;
  • u kunt uw eigen leerstijl benoemen en de invloed op uw doceerstijl herkennen.

Inhoud en werkwijze

De cursus neemt als startpunt een kerntaak van elke universitaire docent: het uitleggen en verduidelijken van abstracte materie. Vanuit dit startpunt wordt er ingegaan op het ontwerpen van onderwijs aan de hand van didactische uitgangspunten. Verder wordt er veel geoefend met het geven van onderwijs. Daarbij kunt u denken aan presentatietechnieken, maar ook aan het activeren van studenten en het creëren van een sfeer waarin studenten optimaal kunnen presteren. Er is tevens ruimte voor het onderzoeken en bespreken van uw persoonlijke invulling van de docentrol en het uitwisselen van ervaringen.

Incompany

Deze cursus wordt alleen in-company aangeboden in overleg met desbetreffende faculteit van de UvA.

Wanneer en waar

De cursus bestaat uit 3 cursusdagen van 9.30 tot 17.00 uur. De data worden vastgesteld in overleg met desbetreffende faculteit van de UvA.

De cursus vindt plaats op locatie van de faculteit (Roeterseiland campus).

Het is voor deelnemers van belang dat zij op alle dagen aanwezig zijn.  

Meer informatie

Praktisch/organisatorisch: Sjoukje Colenbrander
T 020 598 6903 • E learnacademy@vu.nl