Leren kalibreren – workshop

Toetskwaliteit optimaliseer je met elkaar

Gebruik je met diverse collega’s dezelfde rubric of scorelijst, dan geeft een kalibratiesessie inzicht in hoeverre de diverse beoordelaars een student dezelfde feedback en oordelen zouden geven op de getoonde prestaties. Niet alleen wordt er gevonden of de eindoordelen dicht bij elkaar liggen, maar ook ga je met elkaar in gesprek op welke criteria de student nog het meest te leren heeft en worden de criteria belicht waarbij de beoordelaars het meest uit elkaar liggen. Door met elkaar de scores op de criteria uit de rubric of beoordelingslijst te bespreken zullen er verschillende effecten optreden. Sommige effecten zijn wenselijk, andere effecten moet men zich van bewust zijn om fouten in de beoordeling te voorkomen.

Voor wie?

Een groep examinatoren/beoordelaars uit een opleiding. De groep dient met elkaar eenzelfde rubric of scorelijst te gebruiken. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Doel van een kalibreersessie is om met elkaar de kwaliteit van de toets te optimaliseren. In deze workshop zullen de deelnemers ervaren op welke manier men daartoe het beste te werk kan gaan.

Inhoud en werkwijze

Van tevoren wordt een product of video rondgestuurd, die door alle deelnemers individueel gescoord moet worden met de bestaande rubric of beoordelingslijst. In de workshop wordt de analyse van de oordelen getoond en wordt op basis van de bevindingen gediscussieerd over de gesignaleerde effecten en de onderliggende verschijnselen. De deelnemers krijgen hierdoor handvatten om in de  toekomst zelf cyclisch kalibratiesessies te organiseren.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 3 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Ter voorbereiding één of twee opdrachten beoordelen en vervolgens 3 uur actieve participatie in de workshop. 
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 10 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl