Hbo-studenten leren onderzoeken: hoe pak je dat aan?

Bij de LEARN! Academy kunt u terecht voor al uw vragen omtrent het beter opleiden, begeleiden en toetsen van de onderzoekende hbo-student. Ga hier terug naar het totaaloverzicht met onze dienstverlening op het gebied van onderzoeksvaardigheden van hbo-studenten.

In de cursus 'Hbo-studenten leren onderzoeken: hoe pak je dat aan? ' verdiept u zich in de didactiek van het leren onderzoeken van hbo-studenten. We kijken naar de opbouw van de onderzoeksleerlijn van uw opleiding, maar ook naar didactische werkvormen die u kunt toepassen en naar het begeleiden en beoordelen van afstudeeronderzoek.

Bij het begeleiden van studenten in het hbo verzucht menig docent:
“Voor veel studenten lijkt onderzoek doen een buitenaardse activiteit.”
“Probleemstelling, deelvragen, externe doelstelling; als wij deze begrippen zelf al niet kunnen ordenen, hoe kunnen we dit dan van onze studenten verwachten?”
“Van SPSS weten onze studenten alles , maar een onderzoekende houding is ver te zoeken…”
“Het lijkt wel alsof ik de scriptie zelf schrijf, in plaats van mijn student!”

Herkent u zich in deze uitspraken? Deze vierdaagse cursus biedt u inzicht in de didactiek van het leren onderzoeken in het hbo. Hierbij krijgt u de handvatten om de onderzoeksleerlijn in uw organisatie verder te versterken, om de vraagstukken in de begeleiding van (afstuderende) studenten te duiden en aan te pakken en leert u hoe u uw studenten kunt stimuleren om een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Inhoud van de cursus
In de cursus gaan we vanuit verschillende didactische invalshoeken aan de slag met de vragen:

  • wat is de achterliggende visie van de onderzoeksleerlijn? 
  • hoe kunnen we deze onderzoeksleerlijn verbeteren? 
  • wat vragen we van studenten bij het afstuderen, en hoe begeleiden en beoordelen we dit? 
  • hoe ontwikkelen we een onderzoekende houding bij studenten?

Door deze vraagstukken te doordenken zult u steviger in uw schoenen staan als docent-begeleider en groeit uw vermogen om discussies te voeren over de ontwikkeling van onderzoek binnen uw opleiding.

Voor wie?
Hbo-docenten die vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij het ontwerpen, uitvoeren en beoordelen van  praktijkonderzoek door studenten: afstudeerbegeleiders, leerlijncoordinatoren, opleidingsmanagers, teamleiders en docenten onderzoeksvaardigheden.

Doel en resultaat
Aan het einde van de cursus bent u in staat om:
1. de onderzoeksleerlijn te verstevigen vanuit een visie op praktijkonderzoek;
2. begeleidingsproblemen van studenten bij hun praktijkonderzoek  te duiden en aan te pakken;
3. onderzoeksvaardigheden van studenten didactisch te doordenken.

Met deze inzichten kunt u verbetervoorstellen ontwikkelen voor het curriculum van uw opleiding, de afzonderlijke onderzoeksmodules en de organisatie van het afstuderen.
Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Docenten
Paul van den Bos
Docent, opleider
Paul van den BosPaul van den Bos heeft als onderwijskundig onderzoeker gewerkt en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ruime ervaring als docent onderwijskunde en scriptiebegeleider aan universiteit en hogeschool. Daarnaast heeft hij veel ervaring als onderwijskundig adviseur op een breed terrein: curriculumontwerp, toetsing, scriptiebegeleiding, activerende didactiek, etc.


Ard Vermeulen
Opleider, adviseur
Ard VermeulenArd Vermeulen heeft 25 jaar ervaring met het zelf doen van toegepast onderzoek en is gespecialiseerd in het didactiseren van onderzoek. Zij was als ontwikkelaar en docent verbonden aan twee hbo-masteropleidingen, was als adviseur betrokken bij het ontwerpen van de onderzoeksleerlijn in hbo-curricula op bachelorniveau en heeft diverse scholingstrajecten ontwikkeld en verzorgd voor hbo-docenten die studenten begeleiden bij hun afstudeeronderzoek. Vanuit haar ervaring als begeleider en beoordelaar is zij bekend met de (praktische) vraagstukken van hbo-onderzoek.

Opdrachten en afsluiting
In de cursus werkt u aan vraagstukken die relevant zijn voor uw eigen praktijk.
U kunt zelf kiezen hoe u afsluit: bijvoorbeeld met een presentatie over curriculumverbetering of met een oplossingsvoorstel voor knelpunten in het afstudeeronderzoek.

Reacties van cursisten

  • “In de cursus was ruimte voor discussie en kritisch denken. Hiermee verzamelde ik meteen input voor verbeteringen in mijn opleiding.” 
  • “Een zeer praktisch toepasbare cursus, je krijgt de hulpmiddelen in handen om meteen aan de slag te gaan.”
  • “Dus zo kun je een complex thema als onderzoek toch op begrijpelijke wijze presenteren!” 
  • “Ik heb een nieuwe, kritische kijk ontwikkeld op hoe het onderzoek in ons curriculum is opgebouwd. Dit inspireert me om ermee aan de slag te gaan.”
  • “De cursus liet me zien dat er veel werk aan de winkel is. Onze studenten zouden ook veel aan zo’n dag hebben!”


Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten:
4 hele dagen
Data bijeenkomsten:
Data voor 2019-2020 moeten nog worden vastgesteld
Studiebelasting:
Ca. 40 uur
Locatie: Amsterdam
Prijs:
Prijzen op aanvraag
Inschrijven:
Via het online inschrijfformulier  
Contact:
Heeft u vragen over deze cursus of wilt u incompanymogelijkheden verkennen? Neem contact op met:
Ard Vermeulen - opleider/adviseur
T 06 40458799
a.c.a.m.vermeulen@vu.nl