Feedback, feed up, feedforward - workshop

Studenten leren het meeste van individuele feedback gedurende het onderwijs. Zodra een cijfer gegeven wordt, dan komt de goedbedoelde feedback van de docent doorgaans niet meer aan bij de student. Individuele feedback gedurende het onderwijs helpt studenten inzicht te verwerven wat er geleerd moet worden, hoe ver ze zelf zijn in het leerproces en wat hun volgende stap is. Maar welke voorbereidende activiteiten, onderwijsactiviteiten en learning analytics methoden kunnen hiervoor aangewend worden? In deze workshop kan men ideeën uitwisselen en opdoen om in het eigen onderwijs zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van diverse methoden om tot adequate feedback tijdens het onderwijs te komen.

Voor wie?

De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Na afronding van deze workshop hebt u een doordacht (blended learning) cursusontwerp, waarbij aandacht besteed is aan aansluiting met de leerdoelen en manieren waarop de studenten adequaat  feedback ontvangen.

Inhoud en werkwijze

Na een korte introductie waarin het belang van individuele feedback aan deelnemers wordt uitgelegd wordt vervolgens met behulp van een invulschema geïnventariseerd op welke manieren op dit moment individuele feedback aan studenten gegeven wordt in de opleiding. Vervolgens kan iedere deelnemer zelf inspiratie opdoen door diverse bronnen te bekijken. In twee- of drietallen wordt op basis van de gevonden informatie voortgebouwd op de opgedane ideeën. Als resultaat van deze workshop worden de meest originele en aantrekkelijke ideeën in het schema aangevuld om tot de gewenste constructive alignment te komen tussen leerdoelen en onderwijsactiviteiten.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
Prijsindicatie€ 1200,- per workshop.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 10 -15 deelnemers
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl