Evidence based begeleiden bij leesproblemen en dyslexie

Voor wie?

Deze workshop is gericht op leerkrachten en zorgspecialisten in het (speciaal) basisonderwijs.

Doel en resultaat

Het doel van de workshop is leerkrachten en zorgspecialisten kennis te laten nemen van de nieuwste inzichten op het gebied van effectieve leesinterventies en dit te koppelen aan praktisch handelen, zodat zij hiermee direct aan de slag kunnen gaan in de onderwijspraktijk.

Inhoud

In de interactieve workshop worden diverse effectief gebleken technieken en interventies behandeld en vergeleken met bestaande leesinterventieprogramma’s. We bekijken welke interventies aansluiten bij welk leesniveau en type leesproblematiek. Ook wordt de koppeling gelegd naar de aansluiting van de interventie op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in bredere zin; wat heeft deze leerling nodig om zich prettig en veilig te voelen en zich verder te kunnen ontwikkelen? Deelnemers krijgen handvatten voor het vaststellen onderwijsbehoeften van de leerlingen en voor het praktisch handelen hiernaar.

Praktische informatie

De workshop kan worden verzorgd op locatie VU of binnen de eigen onderwijsinstelling. Groepsgrootte en programma kunnen worden afgestemd op de wensen van de school. Voor nadere informatie en een offerte kunt u contact opnemen met Berber Klein, b.klein@vu.nl.

Docenten

Wilma Jongejan 
Docentopleider speciale onderwijszorg en orthopedagoog

Contact en aanmelden

Team Special Educational Needs
E-mail: b.klein@vu.nl
Telefoon: 020 59 89222

Informatie maatwerk en in-company trajecten van het team Special Educational Needs

Gerelateerd aanbod

  • Dyslexie en de docent
  • Basiscursus Taalcoördinatie