ERK in de praktijk: Speaking

Voor wie?

Docenten Engels 4 mavo en vanaf de 4e klas havo en vwo.

Het is ook mogelijk de studiedag op school - in-company - te organiseren, eventueel ook voor andere talen. Neem daarvoor contact op met de cursusleider.

Een praktische studiedag voor docenten Engels. Spreken en gesprekken voeren in de bovenbouw staat centraal, met veel voorbeelden van activerende taaltaken, praktische opdrachten en zowel formatieve als summatieve toetsing/beoordeling.

Hoe kan je alvast inspelen op landelijke normen voor het schoolexamen spreken?

Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor A2+ (4 vmbo),  B1 (havo) en B2 (vwo).


Inhoud

Voor de laatste ontwikkelingen zie www.kernvakengels.nl

Contact en informatie

Onderdeel professionele ontwikkelingvakinhoudelijk
Datum2020 - datum volgt
Tijd10.00 -15.30 uur
PlaatsVrije Universiteit (hoofdgebouw), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
CursusleiderJan Mulder jonomul@me.com
Prijs
€ 335,- inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch
Contacte.vander.berg@vu.nl
InschrijvenTot 4 weken voor aanvang; neem daarna eerst contact op 020-5989240. Digitaal inschrijven of inschrijfformulier downloaden via Inschrijven.