Doceren is net topsport: focus als docent

<< Terug naar alle teamtrainingen

Doceren vraagt naast talent, inzet en een goede voorbereiding om concentratie en aandachtfocus. Er zijn vele ogen gericht op de prestatie van een docent voor een groep en het moet op dat ene moment gebeuren, herkansingen zijn er niet. Net als in topsport! Daarom staan hier mentale trainingstechnieken uit de sportpsychologie centraal, vertaald naar de onderwijspraktijk. U leert uw typische afleiders en aandachtstijl kennen, om te gaan met vermoeidheid en eentonigheid en u doet vaardigheden op om o.a. uw concentratievermogen als docent te verbeteren.

Voor wie?

- docenten mbo en hbo in de sector sport en bewegen
- sportcoaches

Doel

Na het volgen van deze scholingsdag ken je typische afleiders en heb je inzicht in je aandachtstijl. Je doet vaardigheden op om je aandachtfocus te reguleren en je concentratievermogen als docent te verbeteren.

Inhoud

doceren_is_net_topsportEr worden drie thema’s behandeld in de training: Het omgaan met afleidingen, het richten van je aandacht en technieken om je gedachten mee te sturen. Deze thema’s koppelen we aan concentratie, en geconcentreerd kunnen doceren.
Per thema bekijken we kort hoe dit in de sport benaderd wordt en maken we de vertaalslag naar de onderwijssituatie. Met een oefening of opdracht maken we de sportpsychologische technieken toepasbaar voor jou als docent. We sluiten af met een persoonlijke checklist met afleiders, aandachttriggers en functionele alternatieven voor je gedachten en zelfspraak (het kritische of belemmerende stemmetje in je hoofd).

Werkwijze

Deze scholing vindt incompany plaats aan een team van 5-20 deelnemers. In overleg kunnen inhoud en tijden aangepast worden.

Programma

Het volgende programma is gebruikelijk:

9.00 - 9.30

Interactieve inleiding aandachtfocus en concentratie
• Hoe werkt aandacht en wat zijn afleidingen?
• Wat gebeurt er met aandacht en concentratie bij stress en vermoeidheid?
• Hoe komen we in concentratie?

9.30-11.00

Thema: omgaan met afleidingen
• Model van afleidingen in de sport, met vertaalslag naar de onderwijspraktijk
• Herkennen van je eigen afleiders
• Ontdekken van de juiste aandachttriggers om concentratie te herpakken

11.00-12.30
Thema: Richten van aandacht
• Uitleg aandachtstijlen
• Ontdekken van persoonlijke voorkeurstijl 
• Experimenteren met het switchen van aandachtstijlen
• Matchen van aandachtstijlen bij onderwijstaken

13.30-15.00
Thema: Gedachtencontrole en zelfspraak
• Korte uitleg basisprincipes REBT
• Herkennen van je eigen typische gedachtenpatronen
• Oefenen met het onderbreken en sturen van gedachtenpatronen en zelfspraak

15.00-16.00

Oefentuin: Mogelijkheid tot uitproberen van het geleerde in gesimuleerde lessituaties

Docent

Vana HutterDe scholingsdag wordt verzorgd door Vana Hutter. Zij is sportpsycholoog en  bewegingswetenschapper, en promoveerde op de professionele ontwikkeling van sportpsychologen. Zij werkt bij het UCGB als docent, onderzoeker en adviseur en maakt wetenschappelijke kennis graag toepasbaar in de praktijk.

Contact en informatie

Heb je interesse in deze scholing voor jouw team docenten of sportcoaches? Neem dan contact op met Marjan Kok, m.j.kok@vu.nl