Diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

Leer door wetenschappelijke theorieën kritisch te reflecteren op eigen opvattingen en ervaringen op het gebied van diversiteit

De studentenpopulatie in het hoger onderwijs is divers. Introvert of extravert, allochtoon of autochtoon, man of vrouw, jong of oud, homo of hetero, enzovoorts. Waar komen uw studenten vandaan en hoe beïnvloedt dit hun onderwijservaringen? En vraagt u zich weleens af of alle studenten dezelfde kansen krijgen? In deze cursus gaat u op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Literatuur uit de psychologie, sociologie en de onderwijskunde geeft u een beter beeld van de diversiteit en ongelijkheid in het onderwijs. U bekijkt het onderwerp diversiteit vanuit verschillende perspectieven. Daarbij zet zowel het werk van grote denkers, zoals Pierre Bourdieu, als prikkelende hedendaagse filmpjes van YouTube u aan het denken. 
 

Voor wie?

Docenten in het hoger onderwijs die in hun eigen onderwijspraktijk voorbeelden zien van ongelijkheid tussen groepen studenten. Docenten die zich verder willen verdiepen in de relatie tussen diversiteit en studiesucces om door een inclusief leerklimaat gelijke kansen voor studenten te creëren.
 

Doel en resultaat

Na afronding van deze cursus kunt u op basis van behandelde theorieën kritisch reflecteren op uw eigen opvattingen, associaties en ervaringen op het gebied van diversiteit. U krijgt kennis en inzicht in de diversiteit in het hoger onderwijs, bezien vanuit  maatschappelijk, psychologisch en onderwijskundig perspectief. Daarbij bestudeert u verschillende theorieën en verklaringen voor diversiteit en ongelijkheid in de maatschappij. Ook maakt u kennis met theorieën over impliciete associaties en vooroordelen en met theorieën over omgaan met diversiteit in de context van het onderwijs. De opgedane kennis past u tijdens de opleiding direct toe op uw eigen  onderwijspraktijk. Dit geeft niet alleen meer inzicht in uw eigen handelen als docent, maar zorgt er tevens voor dat u een gefundeerd advies kunt formuleren voor uw eigen onderwijsinstelling.
 

Inhoud en werkwijze

  • In deze interactieve cursus combineert u eigen ervaringen met onderzoek naar diversiteit en literatuur van onder andere Bourdieu, Ambrose, Ghoreshi en Wigboldus over dit thema.
  • U bestudeert het onderwerp diversiteit vanuit het perspectief van de maatschappij, het individu en het onderwijs. Op welke manieren leeft verschil en ongelijkheid in de maatschappij en op welke wijze houden wij die wellicht zelf in stand? En hoe beïnvloeden deze processen het huidige onderwijs?
  • U kijkt kritisch naar uw onderwijsomgeving en past de drie perspectieven en opgedane kennis toe op een zelfgekozen casus uit uw praktijk. 
     

Docenten

Siema Ramdasdrs. Siema Ramdas, docentopleider en trainer bij LEARN! Academy. Naast het begeleiden en coachen van docenten in het hoger onderwijs, doet ze onderzoek naar diversiteit en inclusie op de Vrije Universiteit. Over dit onderwerp geeft ze regelmatig trainingen en workshops, binnen en buiten de VU.
 

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten8 dagdelen, cursusdag in overleg
Studiebelasting4 EC (112 uur)
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Kosten€ 1.200,- per deelnemer

Contact

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Siema Ramdas
E  s.k.k.ramdas@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  learnacademy@vu.nl