Didactische vaardigheden voor zorgspecialisten en gedragswetenschappers

Voor wie?

<< Terug naar cursusoverzicht Sport, zorg en veiligheid

Deze cursus is gericht op zorgspecialisten en gedragswetenschappers in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de relevantie van de training is het van belang een aanstelling te hebben op een school of daaraan verwante organisatie.

Doel en resultaat

Door het ontwikkelen van uw didactische vaardigheden bent u in staat effectieve presentaties en scholing te geven binnen uw eigen werkveld. Hierbij maakt u gebruik van theorie over didactiek en het opleiden van leraren. U weet hierin weloverwogen keuzes te maken waarbij u het leergedrag van de doelgroep positief stimuleert.

Inhoud

Het trainen van praktijkprofessionals vraagt naast vakinhoud ook een aantal didactische competenties. Die worden in de (universitaire) opleidingen vaak niet onderwezen. Deze cursus biedt u de mogelijkheid om uw didactische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Tijdens de driedaagse cursus komt onder meer aan de orde:
- Vaststellen en ontwikkelen van eigen didactische competenties
- Theorie van didactiek en opleidingsdidactiek
- Actieve werkvormen en samenwerkingsstructuren: theorie en praktijk
- Leren van elkaar: bekijken van lessituaties
- Oefening in feedback geven, leiding geven en nemen, ontwerpen, samenwerken en omgaan met weerstand

Contact en informatie

De cursus kan worden verzorgd op locatie VU of binnen de eigen onderwijsinstelling. Groepsgrootte en programma kunnen worden afgestemd op de wensen van de school.

Docent
Liesbeth van Well-van Grootheest, docentopleider speciale onderwijszorg en orthopedagoog

Meer informatie en contact

Team Special Educational Needs
E-mail: sen@vu.nlempty
Telefoon: (020) 59 89222

Voor een offerte kunt u contact opnemen met Berber Klein, b.klein@vu.nl.