Didactiek Basiskwalificatie UvA-docent

UvA-banner

<< Terug naar cursusoverzicht BKO- en SKO-trajecten voor UvA docenten
 
This course is also available in English.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam wil dat alle onderwijsgevenden bij de UvA over een basiskwalificatie onderwijs (BKO) beschikken. Een docent die beschikt over een basiskwalificatie heeft met bewijzen onderbouwd dat zijn docentcompetenties voldoende niveau hebben voor een adequate uitvoering van de verschillende taken van de docent aan de UvA.

Voor wie?

De cursus is afgestemd op beginnende UvA-docenten, met zowel uitvoerende als ontwikkeltaken, die het BKO-certificaat willen behalen. De cursus vormt een onderdeel van het BKO-traject en kan ook in losstaande modulen worden gevolgd.

Resultaat

In deze cursus wordt gewerkt aan alle vijf deelkwalificaties: Professionele houding, Ontwerpen van onderwijs, Uitvoeren van onderwijs, Begeleiden van studenten en Ontwikkelen en organiseren van onderwijs.

Enkele concrete leeropbrengsten zijn:

  • U verwerft inzicht in de principes van activerend onderwijs
  • U kunt een college of moduleonderdeel ontwerpen
  • U krijgt zicht op uw sterke en verbeterpunten als docent voor een groep
  • U ontwikkelt uw begeleidingsvaardigheden
  • U kunt een toets ontwerpen volgens de geldende kwaliteitscriteria
  • U kunt uw onderwijspraktijk evalueren en hierop reflecteren
  • U deelt kennis en ervaringen met collega-docenten

Inhoud en werkwijze

In deze cursus worden op interactieve en activerende wijze de belangrijkste facetten van de academische onderwijspraktijk behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder anderen: activerend onderwijs, collegeontwerp, presentatievaardigheden, toetsconstructie, begeleidingsvaardigheden en evaluatie. Klik hier voor een programmaoverzicht. Het delen van kennis en ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. Van de deelnemer wordt op dit vlak dan ook een proactieve houding verwacht.
De cursus kent een praktisch karakter en is hoofdzakelijk gericht op het ontwikkelen van concrete vaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van activerende werkvormen, voorbereidingsopdrachten en het lezen van literatuur. De voorbereidingstijd zal gemiddeld tussen de 4 en 6 uur per cursusdag liggen, mede afhankelijk van uw werkervaring.

Bijzonderheden

Voor het begin van de cursus wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek van een half uur.

Na het volledig afronden van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Hoe u uiteindelijk de BKO verwerft is afhankelijk van de afspraak die uw faculteit of departement met de LEARN! Academy heeft gemaakt. Informeer hiernaar bij uw BKO-coördinator.

De UvA heeft een nieuw kader voor de BKO uitgezet in het begin van 2013. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

Wanneer en waar

De cursus vindt plaats op ondergenoemde donderdagen en bestaat uit 12 dagdelen, steeds van 9.30 tot 12.30 uur. Locatie: UvA Roeterseilandcampus.  

najaar 2020 
10 september 2020 
17 september 2020 
24 september 2020 
8 oktober 2020 
22 oktober 2020 
5 november 2020 
12 november 2020 
19 november 2020 
3 december 2020 
10 december 2020 
7 januari 2021 
14 januari 2021 

voorjaar 2021 
Start op 4 februari 2021 
De overige data worden vastgesteld na start van de cursus in najaar 2020.

Kosten

2019-2020: € 2.250,-

Inschrijven

U kunt zich aanmelden voor deze cursus via het online inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus kunt u bij een van onze medewerkers terecht.

Inhoudelijke vragen:
Stef Spoelder
T 020 59 82617 • s.g.h.spoelder@vu.nl

Praktische informatie:
Sjoukje Colenbrander
T 020 59 86903  •  learnacademy@vu.nl

Klantervaringen

Meer lezen over hoe andere deelnemers deze cursus ervaren hebben?
Lees het artikel  Leren Doceren - basiskwalificatie onderwijs uit Discours, het magazine van de Onderwijs- en Opleidingsregio van het AMC.

Didactische tips

Inspiratie opdoen voor uw colleges? Lees het artikel  Didactische tips voor docenten. Samengesteld door Karen van Oyen en Stef Spoelder en verschenen in Folia Magazine juni 2014.