BKO-module 4: Toetsconstructie

BKO-module 4: Toetsconstructie

UvA-banner


<< Terug naar cursusoverzichtBKO- en SKO-trajecten voor UvA docenten
 
Voor wie
DUvA logoeze module richt zich op universitair docenten die betrokken zijn bij het ontwerpen van toetsen. De module vormt een van de  kernmodulen binnen het BKO-traject voor UvA-docenten.

Resultaat
Aan het eind van deze module:

  • bent u bekend met de belangrijkste criteria voor het ontwerpen van toetsen;
  • kunt u een toetsmatrijs ontwerpen voor uw eigen vak;
  • kunt u toetsvragen formuleren die aansluiten op het beoogde beheersingsniveau;
  • kent u de belangrijkste aandachtspunten bij het formuleren van open en gesloten vragen;
  • kunt u de cesuur bepalen;
  • kunt u een elementaire itemanalyse uitvoeren voor een toets met gesloten vragen.

Inhoud en werkwijze
In deze module worden de belangrijkste aandachtspunten bij het construeren van een toets behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere algemene kwaliteitscriteria van toetsen, toetsontwerp door middel van een toetsmatrijs, de formulering van open en gesloten vragen, het aantal benodigde vragen voor een betrouwbare toets en wijzen van cesuurbepaling.

In de module zal de theorie worden toegepast op de toetsen waar de deelnemers in de praktijk mee werken. Eigen toetsvragen worden ter plaatse geanalyseerd en waar mogelijk worden suggesties ter verbetering gedaan.

Bijzonderheden
In voorbereiding op deze module wordt u gevraagd het ‘Kader toetsbeleid UvA’ door te nemen en mee te brengen.
Mail vragen die u graag beantwoord ziet tijdens de training uiterlijk één week voor aanvang naar de trainer. Deze zorgt ervoor dat de vragen worden verwerkt in het programma.
Deze module wordt op dezelfde data ook in het Engels aangeboden.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Wanneer en waar
Deze module bestaat uit 2 dagdelen en vindt plaats in Amsterdam.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor deze module via het online inschrijfformulier.

Meer informatie
Inhoudelijk:
Stef Spoelder 
T 020 59 82617 • s.g.h.spoelder@vu.nl

Praktisch/organisatorisch:
Ronny Toers Bijns 
T 020 59 83366  • E  ho.ucgb@vu.nl