BKO-module 4: Toetsconstructie

BKO-module 4: Toetsconstructie

UvA-banner


<<Terug naar cursusoverzicht BKO- en SKO-trajecten voor UvA docenten

Voor wie

Deze module richt zich op universitair docenten die betrokken zijn bij het ontwerpen van toetsen. De module vormt een van de kernmodulen binnen het BKO-traject voor UvA-docenten.

Resultaat

Aan het eind van deze module:

  • bent u bekend met de belangrijkste criteria voor het ontwerpen van toetsen;
  • kunt u een toetsmatrijs ontwerpen voor uw eigen vak;
  • kunt u toetsvragen formuleren die aansluiten op het beoogde beheersingsniveau;
  • kent u de belangrijkste aandachtspunten bij het formuleren van open en gesloten vragen;
  • kunt u de cesuur bepalen;
  • kunt u een elementaire itemanalyse uitvoeren voor een toets met gesloten vragen.

Inhoud en werkwijze

In deze module worden de belangrijkste aandachtspunten bij het construeren van een toets behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere algemene kwaliteitscriteria van toetsen, toetsontwerp door middel van een toetsmatrijs, de formulering van open en gesloten vragen, het aantal benodigde vragen voor een betrouwbare toets en wijzen van cesuurbepaling. In de module wordt de theorie toegepast op de toetsen waar de deelnemer in de praktijk mee werkt. Eigen toetsvragen worden ter plaatse geanalyseerd en waar mogelijk worden suggesties ter verbetering gedaan.

Bijzonderheden

Deze module wordt op invidueel niveau aangeboden. In voorbereiding op deze module wordt u gevraagd het ‘Kader toetsbeleid UvA’ door te nemen en mee te brengen. Vragen die u graag beantwoord ziet tijdens de cursus, worden verwerkt in het programma.

Deze module wordt op dezelfde data ook in het Engels aangeboden.

Inschrijven

Als u belangstelling voor deze module heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met Ronny Toers Bijns (zie hieronder voor adresgegevens).

Meer informatie

Inhoudelijk informatie: 
Stef Spoelder  
T 020 59 82617 •  s.g.h.spoelder@vu.nl 

Praktische informatie: 
Sjoukje Colenbrander
T 020 59 86903  •  learnacademy@vu.nl