BKO-module 3: Begeleiden van studenten

Voor wie

Deze module is gericht op universitaire docenten die studenten begeleiden bij het schrijven van hun bachelor- of masterthesis. De module vormt een van de vier kernmodulen binnen het BKO-traject voor UvA-docenten.

Resultaat

Aan het eind van deze module kunt u:

  • de begeleiding en beoordeling afstemmen op de doelen van het begeleidingstraject;
  • constructieve feedback geven op schriftelijk werk;
  • uw rollen als begeleider en beoordelaar adequaat combineren;
  • de begeleiding afstemmen op de leerstijl van de student;
  • lastige situaties adequaat hanteren;
  • efficiënt begeleiden.

Inhoud en werkwijze

In deze module komt aan bod hoe deelnemers vanuit de rol van begeleider en beoordelaar adequaat kunnen handelen tijdens een begeleidingstraject. Er wordt besproken welke vorm van feedback studenten verder brengt en welke vorm van feedback minder effect heeft. Verschillende begeleidingsstijlen komen aan bod, er wordt geoefend met lastige situaties en deelnemers krijgen handvaten voor een efficiënte wijze van begeleiden. De module sluit aan op de eigen ervaringen van de deelnemers.

Bijzonderheden

Deze module wordt op individueel niveau aangeboden. De LEARN! Academy biedt een soortgelijke cursus aan voor VU-docenten: Begeleiding en beoordeling van stages en scripties. Hier vindt u meer informatie over deze cursus.

Deze module wordt ook in het Engels aangeboden.

Inschrijven

Als u belangstelling voor deze module heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met Ronny Toers Bijns (zie hieronder voor adresgegevens).

Meer informatie

Inhoudelijke informatie: 
Siema Ramdas
T 020 59 85317 • E s.k.k.ramdas@vu.nl

Praktisch informatie: 
Sjoukje Colenbrander
T 020 59 86903  •  learnacademy@vu.nl