BKO-module 3: Begeleiden van studenten

BKO-module 3: Begeleiden van studenten

UvA-banner

<< Terug naar cursusoverzichtBKO- en SKO-trajecten voor UvA docenten

Voor wie
UvA logoDeze module is gericht op universitaire docenten die studenten begeleiden bij het schrijven van hun bachelor- of masterthesis. De module vormt een van de vier kernmodulen binnen het BKO-traject voor UvA-docenten.

Resultaat
Aan het eind van deze module kunt u:

  • de begeleiding en beoordeling afstemmen op de doelen van het begeleidingstraject;
  • constructieve feedback geven op schriftelijk werk;
  • uw rollen als begeleider en beoordelaar adequaat combineren;
  • de begeleiding afstemmen op de leerstijl van de student;
  • lastige situaties adequaat hanteren;
  • efficiënt begeleiden.
Inhoud en werkwijze
In deze module komt aan bod hoe deelnemers vanuit de rol van begeleider en beoordelaar adequaat kunnen handelen tijdens een begeleidingstraject. Er wordt besproken welke vorm van feedback studenten verder brengt en welke vorm van feedback minder effect heeft. Verschillende begeleidingsstijlen komen aan bod, er wordt geoefend met lastige situaties en deelnemers krijgen handvaten voor een efficiënte wijze van begeleiden. De module sluit aan op de eigen ervaringen van de deelnemers.

Bijzonderheden
Deze module wordt op dezelfde data ook in het Engels aangeboden.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Wanneer en waar
Deze module  bestaat uit een dag en vindt plaats in Amsterdam.

Data
Cursusdata voor 2018-2019: in overleg met de docent. 

Kosten
2018-2019: nog vast te stellen.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor deze module via het online inschrijfformulier.

Meer informatie
Inhoudelijk:
Siema Ramdas
E   s.k.k.ramdas@vu.nl

Praktisch/organisatorisch:
Ronny Toers Bijns
T 020 59 83366  • E  learnacademy@vu.nlempty

empty

emptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyempty