Toetscyclus voor vakoverstijgende onderwijseenheden (SKE 1) – trainingstraject

Als docent word je al in de BDB en de BKE voorbereid op het werken met de toetscyclus binnen een cursus. Maar als major-coördinator, leerlijncoördinator,  jaarcoördinator of programmacoördinator moet je ook grip hebben op vakoverstijgende toetsing , waarbij niet zelden een grote diversiteit aan toetsvormen wordt ingezet. Dit vraagt een andere benadering die het BKE-niveau ontstijgt. Je krijgt dan nog uitdrukkelijker te maken met het toetsprogramma van de opleiding en het toetsbeleid. Ook moet je kennis van meerdere toetsvormen in huis hebben. De focus van deze workshop kan worden aangepast aan uw wensen: we  werken de eindtermen van de opleiding uit naar tussenniveaus die passen bij de onderwijseenheden; we gaan aan de slag met cursusoverstijgende matrijzen, we ontwikkelen rubrics voor leerlijnen, etc. Op basis daarvan ontwikkelt u een samenhangend geheel van toetsen en toetsopdrachten. 

Voor wie?

Variant 1: Twee workshops: Examinatoren, cursuscoördinatoren, minorcoördinatoren, leerlijncoördinator,  jaarcoördinatoren, programmacoördinatoren, toetscoördinatoren of toetsdeskundigen.

Variant 2: Deel van SKE-traject: Onderwijsprofessionals die op een hoog niveau met toetsing bezig zijn, zoals opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, examencommissieleden, beleidsmedewerkers toetskwaliteit met een actieve rol in toetsing, toetscoördinatoren, etc.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen.

Doel en resultaat

Na afloop is de deelnemer in staat om de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende modules/onderwijseenheden, met verschillende toetsvormen en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere toetsontwerpen. Deze workshop biedt de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen door ook SKE 2, 3 en 4 te volgen. Ook is tegen meerprijs deelcertificering mogelijk op het SKE-1 criterium (kan ook in combinatie met SKE4). Hiervoor moet u de ontwikkelde toetsontwerpen en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

Inhoud en werkwijze

Variant 1: De workshop wordt aangeboden als zelfstandige module. In een voorbereidend gesprek met de opdrachtgever bepalen we welke focus we kiezen in de workshop. Te denken valt aan de volgende mogelijkheden: we  werken de eindtermen van de opleiding uit naar tussenniveaus die passen bij de
Template contentpagina  – informatie per opleiding    onderwijseenheden; we gaan aan de slag met cursusoverstijgende matrijzen, we ontwikkelen rubrics voor leerlijnen, etc. Op basis daarvan ontwikkelt u een samenhangend geheel aan toetsen en toetsopdrachten.

Variant 2: De workshop maakt deel uit van een volledig SKE-traject. Deze trajecten worden uitsluitend als maatwerk aangeboden voor een opleiding, faculteit of instelling. Binnen een traject ligt de focus breder, namelijk op het in samenwerking verhogen van de toetsbekwaamheid in de organisatie. De deelnemers werken allemaal aan hun eigen project, maar hebben wel contact met elkaar en wisselen ook kennis en ervaringen uit, die alle projecten naar een hoger plan trekken.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
2 workshops van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Actieve participatie in de workshops; uitwerken van de toetsbasis uit workshop 1.
Locatie
In overleg.
Prijsindicatie€ 2400,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Een groep van 10-15 deelnemers waarin alle geledingen van de toetsorganisatie van een opleiding vertegenwoordigd zijn.
Andere groepssamenstelling in overleg. 
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl