Construeren van goede toetsvragen - workshop

Voor construeren van meerkeuze vragen, open vragen, rubrics en beoordelingslijsten

Deze workshop is in drie varianten te volgen. Afhankelijk van de toetsvorm die u in uw onderwijs hanteert is deze workshop te volgen voor:

  1. Het construeren van gesloten vragen.
  2. Het construeren van open vragen.
  3. Het construeren van een rubric of beoordelingslijst In alle varianten kan maatwerk geleverd worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van toetsen uit uw eigen opleiding. 
Variant 1: Gesloten vragen
Bij het opstellen van gesloten vragen worden nog regelmatig onnodig veel toetstechnische fouten gemaakt. Uit de literatuur is bekend dat zowel voor beginnende docenten als de ervaren docenten er verschillende valkuilen zijn bij het construeren van multiple choice vragen. Een van de middelen om dit te voorkomen is peerreview. Tegenwoordig worden geconstrueerde vragen daarom steeds vaker aan een collega voorgelegd. Dit levert nuttige feedback op maar is vaak niet afdoende doordat een collega vaak dezelfde blinde vlekken heeft voor de standaard gemaakte constructiefouten binnen de eigen organisatie. Durft u het aan uw eigen vaardigheden weer eens bij te slijpen? Meld u dan aan via het interesseformulier met een team (ongeveer 9 tot 20 mensen) van medewerkers die ook weer even de eigen vaardigheid willen optimaliseren.  Tip: U haalt extra veel uit deze workshop als u bij deze variant kiest voor de workshop op maat, omdat er dan met toetsvragen uit de eigen opleiding gewerkt wordt.

Variant 2:Open vragen
Het construeren van open vragen kent zijn eigen kwaliteitswensen. Deze intensieve workshop is bestemd voor groepen van 6 – 12 deelnemers en wordt alleen als maatwerk aangeboden, waarbij reeds afgenomen toetsen gescreend worden om op basis daarvan met elkaar te leren. Na deze workshop kijkt u weer met frisse blik naar uw eigen toetsen, maar heeft u ook weer scherpere criteria om de toetsen van uw peers te reviewen.

Variant 3: Rubric of beoordelijngslijst
Wilt u een rubric of beoordelingsformulier vormgeven of optimaliseren, dan kunt u zich aanmelden voor een intensieve workshop-op-maat voor groepen van 6-12 deelnemers, waarbij de deelnemers leren de items aan te passen aan de context waarin getoetst wordt.

Voor wie?

Meerkeuzevragen
De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, examinatoren, opleidingscommissieleden, jaarcoördinatoren, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn, zodat men binnen de opleiding elkaar scherp kan houden op eigen aandachtspunten. Zodra zich binnen de faculteit een groep van 9 tot 20 deelnemers heeft gevormd, die interesse hebben in de gesloten vragen workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Open vragen of rubrics of beoordelingslijsten
De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, examinatoren, opleidingscommissieleden, jaarcoördinatoren, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn, zodat men binnen de opleiding elkaar scherp kan houden op eigen aandachtspunten. Zodra zich binnen de faculteit een groep van 6-12 deelnemers heeft gevormd, die interesse hebben in de open vragen workshop of een workshop gericht op rubrics of beoordelingslijsten, dan kan dit kenbaar gemaakt worden door de link naar het interesseformulier in te vullen onderin deze webpagina. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 6 tot 12 deelnemers met interesse in de workshop met open vragen of een workshop gericht op rubrics of beoordelingslijsten, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Na afronding van deze workshop kunt u op professionele wijze basisvaardigheden op het gebied van vraag- of itemconstructie toepassen bij uw eigen toets. Tevens bent u in staat om docenten, examinatoren, examen- en toetscommissies professioneel te adviseren over de gewenste organisatieprocessen om met elkaar samen te komen tot een optimale kwaliteit vanitems/vragen/beoordelingslijsten/rubrics.

Inhoud en werkwijze

In deze workshop wordt eerst gereflecteerd met elkaar onder begeleiding van een toetsdeskundige welke types standaardfouten veel voorkomen. Binnen de cursus wordt ingegaan op organisatieprocessen om standaardfouten te voorkomen en wordt geoefend met het optimaliseren van de geconstrueerde items of vragen of van de beoordelingslijsten of rubrics.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
Prijsindicatie€ 1200,- per workshop.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Gesloten toets: groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 9 -20 deelnemers.
Open vragen: groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 6-12 deelnemers.
Rubric of beoordelingslijsten: groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 6-12 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: ho.ucgb@vu.nl