Constructive Alignment - workshop

Tijdens deze workshop leren deelnemers toetsing optimaal te integreren in het onderwijs. Na deze workshop kan elke deelnemer beargumenteren waarom welke toetsvormen in de cursus aan bod komen. Hoe de leerdoelen erop aansluiten en welke onderwijsactiviteiten ingepland zijn.  Hierbij ligt het accent op het kunnen verantwoorden van de summatieve toetsvormen. Wilt u juist vooral aandacht voor constructive alignment waarbij vooral gekeken wordt wat men gedurende het onderwijs al kan doen zodat studenten feedback, feed up en feed forward kunnen ontvangen, dan verwijzen we u graag naar de workshop feedback geven op leerdoelen.  Hier wordt ingezoomd op de vraag: welke summatieve toetsvormen kies ik in mijn cursus?

Voor wie?

De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Aan het eind van deze workshop zijn de leerdoelen van de cursus afgestemd op de einddoelen. Op basis daarvan zijn bewust toetsvormen gekozen en zijn onderwijsactiviteiten daarom afgestemd.

Inhoud en werkwijze

Na een korte introductie over constructive alignment wordt ingezoomd op de drie onderdelen die op elkaar afgestemd moeten gaan worden: cursusdoelen – toetsvormen - onderwijsactiviteiten. Maar ook zullen er uitstapjes gemaakt worden naar bijvoorbeeld de eindtermen en andere toetsen in de opleiding om uiteindelijk tot een goed beargumenteerde keuze voor de toetsvormen van de eigen cursus te komen.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
Workshop  van 3 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
3 uur actieve participatie in de workshop en 1 à 2 uur voorbereidingstijd, totaal ca. 5 uur.
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
Prijsindicatie€ 1200,- per workshop.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Inschrijving voor de workshop gebeurt per groep collega’s uit dezelfde opleiding. Een groep omvat minimaal 9 en maximaal 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl