Coachingtrajecten voor docenten en praktijkbegeleiders

Coaching staat voor individuele ondersteuning van medewerkers of teams. Begeleiding op maat dus, met een specifiek doel. Dichtbij of zelfs on the job. 

Voorbeelden van coachingsvragen zijn o.a.:
  • Uit de studentenevaluaties komt naar voren dat mijn colleges niet motiverend zijn. Het lukt me niet om dit te verbeteren.
  • De begeleidingsgesprekken die ik voer lopen altijd anders dan gepland.
  • Bijna elke vergadering loopt uit op een niet-geplande discussie.
  • Mijn docenten of trainers willen niet werken volgens het nieuwe onderwijsconcept.
  • Ik wil dat studenten actiever tijdens mijn onderwijs.

 

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een coachingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een oriënterend gesprek met de werknemer en (bij voorkeur) de leidinggevende om vast te stellen wat de vraag is en of coaching het antwoord daarop is.
  • In een vervolggesprek wordt het gewenste resultaat en de weg ernaartoe geconcretiseerd. 
  • Een aantal afspraken met de coach. Dit kunnen gesprekken, maar ook les- of video-observaties zijn.
  • Een tussenevaluatie om de doelen en/of route eventueel bij te stellen.
  • Een afsluitende bijeenkomst met de werknemer en (bij voorkeur) de leidinggevende om het resultaat te bespreken.

 

Voor wie?

Voor docenten, coördinatoren of praktijkbegeleiders die hun functioneren op een specifiek gebied willen verbeteren.

Kosten

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Vervolgens stelt een van onze medewerkers een offerte op. Er wordt met een vast uurtarief gewerkt. Daar komen, afhankelijk van de plaats van werken, een reistijd-/-kostenvergoeding bij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Neeskens:

 

Gerelateerd aanbod