CKV vmbo moderniseert

Voor wie?

Docenten die CKV geven in het vmbo.

Doel en resultaat

Het is nu tijd om CKV in het vmbo te moderniseren. 21st century skills en activerende werkvormen spelen hierbij een centrale rol.
Vanaf 2018-19 gelden nieuwe eindtermen voor het CKV examen. Deze maken de positie en status van CKV als verplicht vak voor alle vmbo leerwegen duidelijk. Naast de vier culturele activiteiten en een individueel kunstdossier is er vanaf september 2018 ook sprake van de productie en presentatie van een eigen praktische opdracht.
Op deze studiedag komt dat allemaal aan de orde. Ook is er ruim aandacht voor sprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van alle leerwegen.

Inhoud

 • inleiding: CKV-vmbo;
 • de stand van zaken mbt curriculum.nu en CKV;
 • inspirerende en frisse ideeën voor CKV in het vmbo;
 • 21st century skills en vaardigheden:
 • handvatten voor veranderingen en aanpassingen;
 • organisatie van CKV;
 • het kunstdossier; 
 • de lessen;
 • culturele activiteiten; 
 • samenhang en leerlijnen;
 • geld en formatie voor CKV;
 • plan van aanpak voor 2018-19;
 • contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen.

Contact en informatie

Onderdeel professionele ontwikkelingVakinhoudelijk
Datumdonderdag 6 juni 2019
donderdag 31 oktober 2019
Tijd10.00-15.30 uur
PlaatsVrije Universiteit (hoofdgebouw),  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
CursusleiderJ. Mulder jonomul@me.com
Prijs€ 335,- inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Contact en informatie
e.vander.berg@vu.nl en www.kernvakckv.nl
InschrijvenTot 4 weken voor aanvang. Informeer daarna eerst: 020-598 9240
Digitaal inschrijven of inschrijfformulier downloaden via Inschrijven
IncompanyNeem contact op met cursusleider jonomul@me.com