Blended Learning

Verrijk je onderwijs met de optimale mix

Blended Learning is een didactisch uitgangspunt dat veel meer omvat dan de mix van online werkvormen en face-to-face activiteiten alleen. De essentie is het (her)ontwerpen en ontwikkelen van vakken of curricula, waarin de verschillende onderwijsvormen elkaar daadwerkelijk versterken. Studenten verwerven een groot deel van de benodigde kennis door zelfstudie, voorafgaand aan het contactonderwijs. Tijdens de les of het college is er vervolgens ruimte voor het delen van inzichten, verdiepende discussies, het toepassen van de opgedane kennis en het bespreken van complexe onderdelen. Onderzoek wijst uit dat de inzet van Blended Learning kan resulteren in een hogere studenttevredenheid en een stijging van de leer- uitkomsten. Een sleutelrol in een succesvolle toepassing van Blended Learning speelt de ondersteuning van docenten door de onderwijsinstelling. De onderwijsadviseurs van de VU kunnen daarbij naar behoefte inhoudelijk adviseren, trajecten begeleiden of trainingen verzorgen.

In 2019 kunt u bij de LEARN! Academy twee masterclasses volgen over Blended Learning:

Download hier de Blended Learning flyer (.pdf)

Welke vragen heb je?

Je bent docent en je wilt meer weten over Blended Learning. Vragen die je bezighouden kunnen zijn:

  • Hoe ontwerp ik mijn vak zo dat wij de contacttijd optimaal benutten, bijgestaan door stimulerende online leeractiviteiten? 
  • Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om mijn vak ‘blended’ vorm te geven en wat betekent dat voor mijn rol als docent?

Wat kan LEARN! Academy voor je betekenen?

De onderwijsadviseurs van LEARN! Academy beantwoorden al je vragen. Ze adviseren je over het ontwikkelen van Blended Learning programma’s waarin online en face-to-face activiteiten elkaar versterken. Het advies is gericht op het verhogen van leerrendement en student-tevredenheid. Er is ook aandacht voor de veranderende rol van de docent en het daarbij behorende vakmanschap. De adviseurs helpen je graag bij het (her)ontwerp van een vak of compleet curriculum.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Blended Learning workshop of presentatie voor stafmedewerkers of management: een eerste oriëntatie op hoe je Blended Learning kunt inzetten in het onderwijs. 
  • Adviesgesprek: bespreek hoe je Blended Learning optimaal kunt inzetten in jouw specifieke situatie. 
  • Blended Learning training voor docenten: ga samen aan de slag om Blended Learning te concretiseren en effectief door te voeren in het curriculum.
    Ook beschikbaar als maatwerktraject voor docententeams. 
  • Intensieve trajectbegeleiding: gezamenlijk een onderwijsontwerp realiseren met Blended Learning als didactisch uitgangspunt.

Wat is het resultaat?

Vanzelfsprekend hangt dit af van de vraag en het gekozen traject. Voorbeelden zijn gedeelde waarden over de manier waarop je eigen faculteit of team concreet invulling geeft aan Blended Learning, of (her)ontwerp van een vak of curriculum waarbij leertechnologie zo optimaal mogelijk is ingezet. Daarnaast kan een geslaagd Blended Learning-traject ervoor zorgen dat de motivatie van studenten toeneemt. Met als gevolg minder vroegtijdige uitval, meer studenten die in een keer slagen voor tentamens, hogere cijfers en uiteindelijk kostenreductie.

Klant aan het woord

“De adviseur van LEARN! Academy heeft mij en mijn team goed geholpen bij het herontwikkelen van ons curriculum vanuit een Blended Learning benadering. Zijn kennis en kunde op het gebied van het effectief toepassen van leertechnologie voor het verrijken van ons onderwijs, heeft ons wezenlijk een stap verder gebracht in ons ontwerp.”
- Dr. L. Rupp, universitair hoofddocent Engelse Taalkunde

Maak kennis met onze adviseur

Luuk TerbeekOnderwijsadviseur Luuk Terbeek is expert Blended Learning bij LEARN! Academy. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit ervan. Theoretische inzichten en actuele bevindingen vertaalt hij direct naar de onderwijspraktijk. Blended Learning krijgt steeds vaker een prominente plaats in visiedocumenten en beleidsplannen van onderwijsinstellingen. Samen met SURF heeft Luuk daarom de Special Interest Group Blended Learning opgericht. “Het geeft mij veel energie om als co-voorzitter van de SIG Blended Learning instellingoverstijgende kennisdeling te stroomlijnen,” aldus Luuk.

Tip: lees het uitgebreide interview met Luuk Terbeek - 'Met Blended Learning geef je álle studenten een stem’.
 

Contact en informatie

Heb je interesse in een traject voor jezelf of je instelling? Neem dan contact op met:

Luuk Terbeek
Onderwijsadviseur Blended Learning
l.terbeek@vu.nl