BKO individueel traject

Het individuele BKO-traject bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO). Dit traject is bestemd voor zeer ervaren onderwijsgevenden. De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs. U gaat aan de slag met het samenstellen van een portfolio, waarmee u aantoont dat u over de docentvaardigheden beschikt die overeenkomen met de eindtermen van de BKO.

Dit traject is voor onderwijsgevenden aan universiteiten die minimaal tien jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context. 

Voor onderwijsgevenden die in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs én vijf of meer jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context, geldt een gecomprimeerde variant van het individuele BKO-traject.

English: Individual track University Teaching Qualification (i-UTQ).

In dit individuele BKO-traject is de manier waarop u naar de BKO toewerkt optimaal afgestemd op uw persoonlijke situatie. U kunt de te besteden tijd flexibel indelen en u ontvangt individuele feedback.

Werkwijze

Nadat u zich heeft ingeschreven kunt u in principe starten met het vullen van uw portfolio. U kunt dit doen aan de hand van het stappenplan en de bko-vragenlijst. Deze vragenlijst is een invulbare pdf, printen is dus niet nodig. De overige benodigde documenten ontvangt u per mail van de LEARN!Academy. Met het portfolio dat u uiteindelijk indient toont u uw docentvaardigheden op de gebieden ontwerpen van onderwijs, uitvoeren van onderwijs en begeleiden van studenten aan. Het portfolio wordt beoordeeld door de docentopleider en een facultaire tutor. In overleg van met de opleider bepaalt u wie binnen uw faculteit de rol van tutor zal vervullen en wanneer het beoordelingsgesprek plaatsvindt. In algemene zin geldt dat de docentopleider gedurende het hele traject uw aanspreekpunt is voor inhoudelijke vragen.  

Facultaire tutor 

Wij adviseren u om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen. Bij voorkeur heeft de tutor de BKO al behaald. De taken van de tutor vergen een tijdsinvestering van ongeveer drie uur.

Nadat u een tutor gevraagd hebt, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail:

Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de facultaire tutor en de docentopleider. De tutor heeft uw gehele portfolio inclusief de video-opname bekeken. Zowel de tutor als de docentopleider vullen hier een beoordelingsformulier over in. Zij bespreken hun beoordeling met elkaar en vervolgens met u. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt uw portfolio getoetst aan de hand van de criteria uit het Beoordelingsinstrument BKO.  

Examencommissie BKO

Bij een voldoende beoordeling stuurt u per e-mail een aantal documenten naar de Examencommissie BKO ten bewijze van de beheersing van de docentvaardigheden. De Examencommissie beoordeelt tienmaal per jaar de binnengekomen documenten. Na goedkeuring krijgt u bericht per e-mail en wordt de BKO op uw naam geregistreerd in de personeelsdatabase van de VU. Tweemaal per jaar (in april en oktober) vindt er een feestelijke uitreiking van de BKO-certificaten plaats. Als u daarbij niet aanwezig bent, wordt het certificaat naar uw werkadres gestuurd.
Duur opleiding
Verschilt per BKO-kandidaat, afhankelijk van onderwijservaring en beschikbaarheid tijd en vereiste documenten
Data en tijd bijeenkomstenOp afspraak
StudiebelastingGemiddeld 10 - 15 uur, voor eerstegraads bevoegden 1 - 5 uur
DocentenJacqueline van den Bercken, Stef Spoelder, Anja Swennen, Liesbeth van Well.
LocatieDe gesprekken vinden plaats op locatie bij de BKO-kandidaat of bij de docentopleider. In dat laatste geval is de locatie:
VU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e of 7e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
PrijsVU-medewerkers € 50,- (administratiekosten)
VUmc-medewerkers € 2.300,- 
Externe deelnemers € 2.500,-
InschrijvenU kunt zich inschrijven via Inschrijfformulier BKO.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.
Na de bevestiging ontvangt een e-mail van onze afdeling Studentzaken waarin u wordt meegedeeld aan welke docentopleider u 'gekoppeld' wordt. Dit is de docentopleider die uw individuele BKO-traject zal begeleiden. Mogelijk heeft u op grond van de toegestuurde informatie vragen. Wij adviseren u in dat geval een belafspraak te maken met de docentopleider. De docentopleider zal het traject en het op te leveren portfolio aan u toelichten. Is alles u echter duidelijk dan kunt u ook volstaan met een e-mailbericht aan de docentopleider. Geeft u met het oog op de planning wel graag aan binnen welke termijn u het traject wenst af te ronden.
LET OP: U dient in ieder geval zelf contact op te nemen met de docentopleider om het traject te starten.
Contact
Informatie over inschrijving, planning en betaling: Ronny Toers Bijns, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, 020 5983366, learnacademy@vu.nl.