BKO-assessment voor UvA-docenten

UvA-banner

<< Terug naar cursusoverzicht BKO- en SKO-trajecten voor UvA docenten.


In het BKO-assessment voor UvA-docenten wordt getoetst of u aan de BKO-kwalificaties van de Universiteit van Amsterdam voldoet. Het assessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren die op grond van uw portfolio een criteriumgericht interview bij u afnemen. Bij goed gevolg wordt de BKO aan u toegekend.
 

Voor wie?

Uitgangspunt van de UvA is dat de Basiskwalificatie Onderwijs wordt vereist voor alle onderwijsgevenden die verantwoordelijk zijn voor het volledige pakket aan taken op onderwijsgebied (kijk hier voor het Universitair kader BKO van de UvA).

Elke faculteit heeft een eigen regeling waarin de inhoud van de kwalificatie en de procedure voor het verkrijgen ervan staan beschreven. Wij raden u dan ook aan om eerst contact op te nemen met de BKO-coördinator van uw faculteit voordat u zich voor het assessment inschrijft.

Overzicht BKO-coördinatoren (pdf). 

Indien u nog geen portfolio heeft opgesteld

Mocht u nog geen portfolio hebben opgesteld en u heeft met de BKO-contactpersoon van uw faculteit afgestemd dat u het assessment door ons laat afnemen, dan vraagt u de handleiding ‘Portfolio BKO-assessment UvA-docenten’ aan. Dit kunt u doen bij Sjoukje Colenbrander van ons secretariaat (zie onderaan deze pagina haar contactgegevens).
 

Indien u reeds een portfolio heeft opgesteld

Zodra u uw portfolio heeft voltooid kunt u bij ons het BKO-assessment aanvragen. De planning van het criteriumgericht interview (of assessmentgesprek) vindt plaats nadat u het aanmeldingsformulier (voor de financieel-administratieve afhandeling) heeft ingevuld en uw volledige portfolio heeft gestuurd naar ons secretariaat. U dient een digitaal exemplaar van uw portfolio in te sturen voor het gesprek (en voor archivering).

Houd u er rekening mee dat het minimaal meer dan een maand duurt na aanvraag voordat het assessmentgesprek kan plaatsvinden. De LEARN! Academy heeft vaste data in het studiejaar ingepland waarop we uw assessment inroosteren. Daarnaast is het in verband met het zomerreces helaas niet mogelijk een assessment te plannen in de periode juli-augustus.
 

Criteriumgericht interview en toekenning BKO

Het criteriumgericht interview (CGI) volgt nadat uw portfolio door twee assessoren van de LEARN! Academy is bestudeerd. Van u wordt verwacht dat u uw portfolio ‘vers in het geheugen’ hebt en dat u een eigen versie meebrengt naar het gesprek om eventueel zaken in op te zoeken. Tijdens het CGI stellen de assessoren concrete vragen om te achterhalen hoe en met welke motieven u in de praktijk handelt. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op de BKO-competenties Ontwerpen van onderwijs, Uitvoeren van onderwijs en Begeleiden van studenten. Daarnaast letten de assessoren op uw reflectief vermogen en of u in het gesprek in staat bent om alternatieven te bedenken voor uw aanpak als docent, zo dat wenselijk blijkt. Direct na het interview delen de assessoren hun beoordeling aan u mee. Indien het oordeel positief is, dan zal de decaan u de BKO verlenen. Mochten de assessoren niet tot een positief oordeel kunnen komen, dan ontvangt u een gericht advies ter aanvulling of ontwikkeling. U ontvangt ook een schriftelijke rapportage van het assessment. Het streven is om u dit binnen twee weken toe te sturen.

Het interview of assessmentgesprek wordt vanaf het studiejaar 2020-2021 online afgenomen via het platform Zoom.
 

Kosten

De kosten van het portfolio assessment bedragen € 1.000,- voor UvA-docenten.
 

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke vragen over het portfolio assessment kunt u terecht bij dhr. Stef Spoelder (s.g.h.spoelder@vu.nl). Voor overige, organisatorische vragen kunt u terecht bij de medewerker Studentzaken Sjoukje Colenbrander (learnacademy@vu.nl).

Gerelateerd aanbod