Begeleiding en beoordeling van stages en scripties

Een stage en scriptie zijn intensieve onderdelen van het curriculum. Van de docent vraagt de begeleiding van deze onderwijsmodules veel inzet. In deze cursus leert u de begeleiding van een stage of scriptie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Voor de student, maar ook voor uzelf.

Voor wie?

Onderwijsgevenden die stages en/of scripties begeleiden op bachelor- of masterniveau.

Inhoud en resultaat

Juist in de laatste fase van de universitaire studie is het van belang studenten adequate individuele begeleiding te bieden. De cursus bereidt u hier gedegen op voor. U leert veelvoorkomende problemen bij de begeleiding en beoordeling van stages en scripties aan te pakken. U verkent methoden om het leerproces van de student ‘op maat’ te ondersteunen, ontwerpt een begeleidingsplan en leert hoe u een scriptie- of stageverslag eerlijk en transparant kunt beoordelen. U oefent ook met effectief feedback geven aan studenten en met gesprekstechnieken. 
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast bent u ca. 6 uur kwijt aan voorbereiding en het uitwerken van opdrachten.

Contact en informatie

Duur opleiding
2 bijeenkomsten van 1 dagdeel
Data en tijd bijeenkomsten Vrijdag 30 oktober en 13 november 09.30-12.30 uur 
Studiebelasting2 x 3 uur bijeenkomsten en 6 uur voor voorbereiding en uitwerking van opdrachten, totaal ca. 12 uur
DocentAnja Swennen 
LocatieVU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
Prijs VU-medewerkers: € 255,-; externe deelnemers: € 400,-
Inschrijven U meldt zich aan met dit inschrijfformulier. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Kort voor de start van de cursus ontvangt u verdere informatie.
Contact
Informatie over inschrijving en planning: learnacademy@vu.nl